Beca d’intercanvi per a projectes artístics entre ADM (Mèxic DF) i Hangar (Barcelona)

Hangar i ADM han signat un conveni per a la realització d’un programa de residències d’intercanvi d’artistes que té per objectiu facilitar el coneixement d’altres ambients artístics i culturals, produir i confrontar els seus treballs amb els d’altres artistes i ampliar el seu curriculum artístic. En el marc d’aquest programa, un/a artista resident a Espanya romandrà en ADM, Mèxic DF, durant tres mesos i un/a artista resident a Mèxic realitzarà una residència en Hangar (Barcelona). ADM realitzarà la gestió dels recursos necessaris per realitzar la residència de l’artista de Medellín en Hangar durant l’any 2018.

Sobre ADM

Per a més informació: http://centroadm.com/

Objectiu de la convocatòria i els seus destinataris:

L’objectiu d’aquesta convocatòria és seleccionar un/a artista espanyol/a o resident a Espanya per a la realització d’una estada de tres mesos en ADM (Mèxic DF).

La participació en aquest concurs està oberta a tots/as els/les artistes visuals de qualsevol edat i nacionalitat que visquin en l’entorn geogràfic d’Espanya, o espanyols residents a l’estranger, que desenvolupin proposades en l’àmbit de l’art públic contemporani, performance, instal·lacions, art sonor, arts visuals, audiovisuals i mitjans digitals.

Període de residència

La durada de la residència serà de tres mesos (octubre, novembre i desembre de 2017).

Prestacions i dotació de la beca

 • Desplaçament Barcelona – Mèxic DF – Barcelona.
 • Dotació econòmica: 2.100 € en concepte de manutenció (700 €/mes) i 1.000 € en concepte de producció (quantitats en brut).
  Allotjament i espai de treball a Mèxic DF.
 • Ús de les infraestructures del centre receptor, segons disponibilitat.
 • Assistència tècnica puntual. En cas de requerir dedicació exclusiva al projecte, es facturaran els costos a càrrec del pressupost de producció.
 • Accés a assessories tècniques i en qüestions referents a la producció artística de les quals disposi ADM, així com a les seves workshops.
 • Difusió del projecte a la web i organització d’una presentació pública en el marc de les activitats públiques de ADM.
 • Contractació d’una assegurança de viatge.

Compromisos del projecte seleccionat

Els artistes seleccionats es comprometran a:

 • Participar durant la seva residència en activitats de comunicació del projecte.
 • Durant la residència, mantenir contacte actiu amb el context artístic local i amb els artistes i comissaris residents a la ciutat d’acolliment.
 • Lliurar una memòria final del projecte als centres i una valoració de la residència durant els dos mesos posteriors a la seva finalització.
 • Realitzar una presentació pública dels resultats de la residència en el marc de les activitats públiques de ADM.
 • Realitzar una presentació dels resultats de la residència en Hangar dins del marc del Paratext. Les despeses de desplaçament són a càrrec de l’artista i poden ser deduïts de la seva dotació de producció.
 • Incloure els logos de les institucions participants.

Sol·licituds

Els/les artistes interessats/adas a sol·licitar aquesta beca han d’emplenar el següent formulari incloent una biografia/full de vida i una descripció del projecte a desenvolupar:

Formulari de sol·licitud

* Les sol·licituds podran presentar-se en català, castellà o anglès.

Es recomana presentar la sol·licitud en castellà. Alternativament, en cas de ser seleccionada la seva candidatura, el/l’artista haurà de presentar un pdf amb la traducció al castellà de la seva proposta per a la valoració final a Mèxic DF, abans del dilluns 7 d’Agost. El pdf haurà de contenir exactament els mateixos continguts de la sol·licitud online. En cas que no es presenti el document en els terminis establerts per aquesta convocatòria es considerarà nul·la la candidatura.

** Cada artista pot presentar-se a la convocatòria amb un sol projecte.

Termini de presentació sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds és fins al 31 de juliol 2017 a les 24 hores (GTM+1).

Procés de preselecció i selecció final

La selecció dels artistes es realitzarà mitjançant aquesta convocatòria pública.

La Comissió de Programes d’Hangar realitzarà una preselecció de mínim 3 i màxim 6 artistes que serà enviada, al costat de la documentació dels candidats preseleccionats, amb els seus corresponents portfolios i curriculums vitae, al Centre ADM per a que aquests puguin valorar les candidatures.

La selecció final serà duta a terme per una comissió composta per membres de ADM durant la segona setmana d’agost de 2017.

La resolució d’aquesta convocatòria serà comunicada a l’artista seleccionat per correu electrònic en un termini d’una setmana.

Criteris de valoració

Es valorarà:

 • L’interès de la proposta segons les línies de treball de cadascun dels centres de residència.
 • La capacitat del projecte per resoldre la temàtica que planteja.
 • Una valoració realista del temps i l’adequació dels objectius del projecte al context i recursos dels centres participants.
 • La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format sol·licitat i amb l’extensió recomanada.
 • L’adequació del material que es presenta a les condicions específiques de la convocatòria, sigui per la disposició de tallers o una beca d’intercanvi.
 • La claredat expositiva de la informació que es presenta per escrit i en material visual.
 • La qualitat del projecte general de l’artista i del projecte específic que es presenta.
 • L’actitud professional dels artistes en la descripció i defensa del seu projecte, per escrit o entrevista.

Compromisos del/la beneficiari/a

Tots els beneficiaris de les beques Hangar queden obligats a:

 • Comunicar per escrit, l’acceptació de l’ajuda en un termini de quinze dies, explicats a partir de la recepció de la notificació de la concessió. De no ser així, s’entendrà que renuncia a la beca, per la qual cosa s’entendrà decaigut en el seu dret, podent concedir-se la beca al suplent que figuri en primer lloc i així successivament.
 • Realitzar la residència en els termes i terminis establerts en la convocatòria de cadascuna d’elles.
 • Sol·licitar per escrit a l’adreça d’Hangar autorització per realitzar qualsevol canvi en les dates d’inici i finalització, així com qualsevol altra circumstància relativa al desenvolupament de la beca.
 • Destinar íntegrament l’import de l’ajuda a la realització de la residència.
 • Deixar constància de la participació d’Hangar en qualsevol tipus de comunicació que es realitzi en relació al projecte o projectes que dimanen de la residència obtinguda, mitjançant la inclusió del logo d’Hangar, precedit de les paraules “Amb la col·laboració de”.
 • Els beneficiaris de les beques d’Hangar hauran de complir amb les normes generals i particulars de la institució on es realitzi la residència.
 • Hangar no serà en cap cas responsable dels perjudicis que puguin derivar-se dels projectes realitzats arran de les presents beques.

Acceptació de les bases i de la resolució del jurat

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a la Fundació AAVC, es puguin produir amb posterioritat.

Una vegada concedida la beca i el beneficiari hagi acceptat la mateixa, Hangar acordarà amb cada beneficiari els terminis de pagament de la mateixa.

 

Categories: Convocatòries | Etiquetes: ,

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies