Beca d’intercanvi per a projectes artístics entre Kooshk Residency (Teheran) i Hangar (Barcelona)

Hangar participa en un programa internacional de residències d’intercanvi entre Iran i diversos països de la Unió Europea (Àustria, Alemanya, Grècia, Holanda, Polònia i Espanya) impulsat pel EUNIC (European Union National Institutes for Culture) i finançat per AECID i l’Ambaixada d’Espanya a Teheran. A través d’aquest programa, un/a artista iranià realitzarà una residència en Hangar (Barcelona) durant el mes de novembre 2017 i un/a artista resident a Espanya romandrà en Kooshk Residency (Teheran) al febrer 2018. Les condicions de la residència són les condicions establertes al programa de EUNIC.

Sobre Kooshk Residency

Para més informació: http://kooshkresidency.com/about-kooshk/

Kooshk Residency, fundada a mitjan 2014, és un espai sense ànim de lucre per a les arts i la cultura a Teheran. Kooshk proporciona un espai adequat per a artistes, comissaris, investigadors, escriptors i cineastes per fomentar el diàleg intercultural i la creació d’art. Kooshk s’esforça per contribuir al desenvolupament de l’art i la cultura iranianes a través de la participació en programes internacionals d’intercanvi amb instituts culturals de tot el món. Aquests programes d’intercanvi permeten la mescla de cultures, provoquen creativitat i fomenten connexions beneficioses entre les nacions. Kooshk dóna la benvinguda i encoratja a persones qualificades de qualsevol disciplina a contribuir a la formació d’aquest moviment cultural a través de l’ús de les instal·lacions proveïdes per Kooshk Residency.

Objectiu de la convocatòria i els seus destinataris

L’objectiu d’aquesta convocatòria és seleccionar un/a artista espanyol/a o resident a Espanya per a la realització d’una estada d’un mes en Kooshk Residency.

La participació en aquest concurs està oberta a tots/as els/les artistes visuals de qualsevol edat i nacionalitat que visquin en l’entorn geogràfic d’Espanya, o espanyols residents a l’estranger, que desenvolupin proposades en l’àmbit de l’art públic contemporani, performance, instal·lacions, art sonor, arts visuals, audiovisuals i mitjans digitals.

Període de residència

La durada de la residència serà d’un mes (febrer de 2018).

Prestacions i dotació de la beca

 • Desplaçament Barcelona – Teheran – Barcelona.
 • Dotació econòmica: 500 € en concepte de manutenció (quantitats en brut).
 • Allotjament i espai de treball a Teheran.
 • Ús de les infraestructures del centro receptor, segons disponibilitat.
 • Accés a assessories tècniques i en qüestions referents a la producció artística de les quals disposi Kooshk residency.
 • Difusió del projecte a la web i organització d’una presentació pública en el marc de les activitats del centre (Open Studio).

Compromisos del projecte seleccionat

El/l’artista seleccionat/da es comprometrà a:

 • Participar durant la seva residència en activitats de comunicació del projecte.
 • Durant la residència, mantenir contacte actiu amb el context artístic local.
 • Lliurar una memòria final del projecte als centres i una valoració de la residència durant el mes posteriors a la seva finalització.
 • Realitzar una presentació pública dels resultats de la residència en el marc de les activitats públiques de Kooshk Residency.
 • Realitzar una presentació dels resultats de la residència en Hangar dins del marc del Paratext.
 • Incloure els logos de les institucions participants.

Sol·licituds

Els/les artistes interessats/ades a sol·licitar aquesta beca han d’emplenar el següent formulari incloent una biografia/fulla de vida i una descripció del projecte a desenvolupar:

Formulari de sol·licitud

* Les sol·licituds podran presentar-se en català, castellà, adjuntant un pdf amb la proposta del projecte a realitzar en anglès. El pdf haurà de contenir exactament els mateixos continguts de la sol·licitud online. En cas que no es presenti el document en els terminis establerts per aquesta convocatòria es considerarà nul·la la candidatura.

** Cada artista pot presentar-se a la convocatòria amb un sol projecte.

Termini de presentació sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds és fins al 5 de desembre a les 24 hores (GTM+1).

Procés de preselecció i selecció final

La selecció dels artistes es realitzarà mitjançant aquesta convocatòria pública.

La Comissió de Programes d’Hangar realitzarà una preselecció de 3 artistes que serà enviada, al costat de la documentació dels candidats preseleccionats, amb els seus corresponents portfolios i curricula vitae, a Kooshk Residency perquè aquests puguin valorar les candidatures.

La selecció final serà duta a terme per Kooshk Residency durant la setmana del 13 de desembre de 2017.

La resolució d’aquesta convocatòria serà comunicada a l’artista seleccionat per correu electrònic en un termini d’una setmana.

Criteris de valoració

Es valorarà:

 • L’interès de la proposta segons les línies de treball de cadascun dels centres de residència.
 • La capacitat del projecte per resoldre la temàtica que planteja.
 • Una valoració realista del temps i l’adequació dels objectius del projecte al context i recursos dels centres participants.
 • La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format sol·licitat i amb l’extensió recomanada.
 • L’adequació del material que es presenta a les condicions específiques de la convocatòria, sigui per la disposició de tallers o una beca d’intercanvi.
 • La claredat expositiva de la informació que es presenta per escrit i en material visual.
 • La qualitat del projecte general de l’artista i del projecte específic que es presenta.
 • L’actitud professional dels artistes en la descripció i defensa del seu projecte, per escrit o entrevista.

Compromisos del/la beneficiari/a

Tots els beneficiaris de les beques Hangar queden obligats a:

 • Comunicar per escrit, l’acceptació de l’ajuda en un termini de quinze dies, explicats a partir de la recepció de la notificació de la concessió. De no ser així, s’entendrà que renuncia a la beca, per la qual cosa s’entendrà decaigut en el seu dret, podent concedir-se la beca al suplent que figuri en primer lloc i així successivament.
 • Realitzar la residència en els termes i terminis establerts en la convocatòria de cadascuna d’elles.
 • Sol·licitar per escrit a l’adreça d’Hangar autorització per realitzar qualsevol canvi en les dates d’inici i finalització, així com qualsevol altra circumstància relativa al desenvolupament de la beca.
 • Destinar íntegrament l’import de l’ajuda a la realització de la residència.
 • Deixar constància de la participació d’Hangar en qualsevol tipus de comunicació que es realitzi en relació al projecte o projectes que dimanen de la residència obtinguda, mitjançant la inclusió del logo d’Hangar, precedit de les paraules “Amb la col·laboració de”.
 • Els beneficiaris de les beques d’Hangar hauran de complir amb les normes generals i particulars de la institució on es realitzi la residència.
 • Hangar no serà en cap cas responsable dels perjudicis que puguin derivar-se dels projectes realitzats arran de les presents beques.

Acceptació de les bases i de la resolució del jurat

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a la Fundació AAVC, es puguin produir amb posterioritat.

Una vegada concedida la beca i el beneficiari hagi acceptat la mateixa, Hangar acordarà amb cada beneficiari els terminis de pagament de la mateixa.

 

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies