Segona convocatòria Beques de Producció

Hangar, centre de producció i investigació d’arts visuals de Barcelona obre convocatòria per assignar quatre beques de producció. Amb aquestes beques, Hangar posa a l’abast dels artistes un pressupost, l’espai i les condicions tècniques adients per a la producció d’una obra en procés i contribuir a la seva difusió en un entorn professional.

BASES

Prestacions i dotació de la convocatòria de producció
– Dotació econòmica de 2000 € per cada beca (no acumulables) pel desenvolupament dels projectes escollits..
– Equips tècnics d’Hangar (càmeres, llums, àudio, estacions d’edició de vídeo), i ús d’espais per un valor global de 600 € per cada beca (no acumulables) (veure tarifes online).
– Assessorament tècnic a la producció.

Nota: La contractació de tècnics externs i el lloguer d’aquell material que Hangar no pugui proveir o estigui fora del valor global adjudicat, i els costos de les assegurances civils pèr activitats a realitzar for a d’Hangar, si s’escauen, aniran a càrrec dels becats.

Destinataris
La participació en aquesta convocatòria està oberta a totxs lxs artistes residents a Catalunya i es dirigeix a creadorxs individuals i col·lectius que treballin en l’àmbit de la creació contemporània. En el cas dels col·lectius s’haurà d’establir un responsable del projecte.
Les beques de producció es dirigeixen a artistes amb projectes originals i inèdits, i es valorarà especialment la solidesa del projecte.

Presentació de candidatures
Per inscriure’s com a candidat/a a aquesta convocatòria, cal remetre el formulari online d’inscripció i un sol annex que incorpori tota la informació i el material que considereu oportuns. El formulari romandrà obert entre el 16 de desembre i el 12 de febrer de 2017 a les 24 hores GTM+1.

La documentació presentada haurà d’incloure:

– Currículum artístic (fins a 1500 caràcters, espais inclosos).
– Proposta conceptual (fins a 2000 caràcters, espais inclosos).
– Descripció detallada del projecte que es finançaria amb l’ajuda sol·licitada (fins a 2000 caràcters, espais inclosos).
– Justificació de la rellevància del projecte. S’inclourà informació sobre l’avanç que el projecte aporta en el conjunt de treballs del/la artista (fins a 2000 caràcters, espais inclosos).
– Pla de treball i durada del projecte, especificant els resultats esperats, el format final i un calendari d’execució, dins una durada màxima de tres mesos (fins a 2000 caràcters, espais inclosos).
– Necessitats tècniques i d’espais a cobrir per part d’Hangar (fins a un valor màx. de 600 €) (fins a 1500 caràcters, espais inclosos).
– Pressupost detallat: haurà de justificar-se adequadament la necessitat i valoració de les despeses
pressupostades, tenint en compte el pla de treball exposat en la memòria i la seva tipologia.
– Selecció de 10 imatges de projectes realitzats.
– Fotocòpia del DNI del sol·licitant/ de tots els membres del projecte en cas de col·lectius.

Criteris de valoració
El jurat valorarà els projectes en funció de la informació enviada: proposta conceptual, la descripció del projecte, la justificació sobre la seva rellevància i valoració en el conjunt de treballs del/la artista, el pla de treball i la viabilitat tècnica i econòmica.

Selecció
La selecció del/a artista i el projecte serà a càrrec de la Comissió de Programes d’Hangar. La resolució es comunicarà la segona quinzena de febrer del 2017.

Termini de presentació
El termini de recepció del material finalitza el 12 de febrer de 2017 a les 24 hores GTM+1.

Acceptació de les bases i de la resolució del jurat
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a Hangar es puguin produir amb posterioritat.

Condicions
– Els/les artistes signaran un contracte pels usos dels espais d’Hangar i accepten les condicions d’ús habituals del material tècnic.
– La presentació dels resultats de les beques serà pública i es durà a terme a Hangar en el marc del Paratext (dates a concretar entre els/les becats/des i Hangar), sense detriment d’altres presentacions que tinguin previstes els/les sol·licitants.
– La selecció dels projectes beneficiaris de les beques anirà a càrrec d’un jurat format per la Comissió de Programes d’Hangar. Si ho creu convenient, el jurat podrà sol·licitar una entrevista amb els finalistes abans de concedir les beques.
– Aquestes beques són compatibles amb altres premis i subvencions, exceptuant aquesta mateixa convocatòria.

– En cas que els/les artistes presentin més d’un projecte a aquesta convocatòria, només podran ser seleccionats per una de les beques.

– El logotip d’Hangar s’inclourà com a coproductor en els crèdits i en tot tipus de material de comunicació i difusió de futures exhibicions.

Acceptació de les bases i de la resolució del jurat
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a Hangar, es puguin produir amb posterioritat.

Comunicació
Els projectes realitzats hauran de ser comunicats amb el logo d’Hangar. Els projectes i les imatges resultants podran ser comunicades en qualsevol format en el context de la convocatòria.

Contacte

Pense
pense(at)hangar.org
Tel. +34 93 308 40 41 ext. 27

Marzia
marzia(at)hangar.org
Tel. +34 93 308 40 41 ext. 22

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies