Convocatòria per a tres residències en el col·laboratori Prototyp_ome

prototitome

0. Resum de la convocatòria

Prototyp_ome és un col·laboratori conformat per Hangar (Barcelona), el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), DiYBioBarcelona, Faboratory (Barcelona) i Pechblenda (Calafou, Anoia).

El col·laboratori té com a objectiu re-visitar, re-pensar, co-dissenyar i desenvolupar processos, eines i tecnologies d’exploració biològica, des d’una perspectiva feminista i posant el focus en la diagnosi de baix cost per a l’autogestió de la salut.

El programa de residències obertes de Prototyp_ome consta de tres trobades intensives de dues setmanes entre hackers, artistes, makers, col·lectius de base, ciudadanxs i científicxs per repensar, investigar i desenvolupar processos, tecnologies i eines de bioexploració, en particular aplicades a la diagnosi de la salut.

Els objectius del programa són, d’una banda, obtenir prototips replicables, entenedors i senzills d’usar, que eventualment poden tenir el format de produccions artístiques, i que impliquin en el seu disseny i desenvolupament a col·lectius de base i ciutadanes. D’altra banda, es busca que els projectes seleccionats contribueixin a la generació de massa crítica entorn als processos i les eines pre-existents en l’àmbit de la investigació biològica; obrir la possibilitat de pensar-les i re-dissenyar-les des del punt de vista i les necessitats d’artistes, usuaris, makers, i científicxs; tot afavorint així la transferència de coneixement i l’empoderament dels col·lectius implicats.

La convocatòria s’adreça a projectes de l’àmbit de la creació amb tecnologia opensource que girin entorn a la prevenció, tractament i diagnòstic, que treballin des d’una perspectiva explícitament feminista i DIY / DIWO, i que tinguin com a objectiu contribuir a re-visitar, re- pensar, co-dissenyar i co- desenvolupar processos, eines i tecnologies d’exploració biològica.

Proposem algunes temàtiques en tres eixos:

– Eines i tècniques (p.ex.:ultrasons, electroestimulació, repensar la materialitat de l’speculum, test lowcost, laboratori mòbil VPH, anticoncepció masculina, etc)
– Programari & bases de dades (p.ex.: apps de diagnosi i/o laboratori, seguretat digital per activistes proavortament, mapatges protocols mèdics relacionats amb la pròstata, incontinència, etc),
– Narratives performatives (p.ex.: descolonització històrica de les eines i procediments metges, experiències sobre diagnosi i prevenció, tècniques d’autodefensa enfront de la violència obstètrica i ginecològica, vasectomia, etc.).

Els tres projectes seleccionats comptaran amb el suport i les infraestructures dels diferents membres del col·laboratori, a més d’honoraris, una bossa de producció, allotjament i una bossa de viatge.

Cada un dels projectes comptarà amb una convocatòria oberta per a col·laboradors.

1. Descripció dels nodes del col·laboratori

Hangar, centre de producció i investigació d’arts visuals (Barcelona)

Hangar és un centre obert per a la investigació i la producció artística que dóna suport a creadors i artistes. La missió d’Hangar és donar suport als creadors en totes les fases del procés de producció de les arts visuals, i contribuir a la millor consecució de cada un dels projectes.

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona és una gran infraestructura científica, situada al costat de l’Hospital del Mar de Barcelona, que reuneix set centres públics d’investigació independents però estretament coordinats entre si. El parc va ser inaugurat al maig de 2006 i és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

DiYBioBarcelona (Barcelona)

DIYBioBarcelona és un projecte que neix el 2014 amb l’objectiu de proveir els mitjans necessaris per què la comunitat biomaker / biohacker local tingui un lloc comú de trobada, intercanvi d’idees i desenvolupament de projectes.
DIYBio Barcelona posarà a disposició dels residents un wetlab, en el qual es podran trobar diferents eines comuns en laboratoris de biologia molecular, genètica i microbiologia.
DiYBioBarcelona és projecte en residència a Hangar des d’inicis de 2016.

Faboratory / ilaro.org (Barcelona)

Faboratory / ilaro.org és una plataforma de desenvolupament de tecnologies per a la fabricació digital. La seva activitat es compon d’investigació, desenvolupament de projectes (interns i externs) i difusió (documentació de dissenys, tallers, ponències, etc.).
Faboratory / Ilaro.org és projecte resident a Hangar des de 2012.

Pechblenda (Calafou, Anoia)

Pechblenda 2.0 Hardlab TransHackFeminista, lab0rat0rio experimentaci0n bio-electr0-química. Des del 2013 vam realitzar investigació autònoma, prototips DIWO, performance, noise, tallers i esdeveniments. De manera modular formem part de xarxes com HAckteria i emergeixen tentacles específics com gynepunk un laboratori de ginecologia autogestionada radical.

A principis del 2015 la residència EXOglands radical dynamics: fluid, tissues & bloody self-aware enhancement bionicLAB a Hangar, genera el context idoni per a la genesis del col·laboratori Prototyp_ome.

2. A qui va dirigit

Investigadorxs, artistxs, desenvolupadorxs, hackers i membres de col·lectius de qualsevol edat i nacionalitat, que treballin d’una manera crítica, activista i contemplant la perspectiva de sexe / gènere, classe i geopolítica, en el camp de la creació, empoderament i bioexploració amb tecnologies obertes, hackeables i pràctiques.

3. Requisits dels projectes

La convocatòria s’adreça a projectes de l’àmbit de la creació amb tecnologies obertes que girin entorn a la prevenció, tractament i diagnòstic, que treballin des d’una perspectiva explícitament feminista i DIY / DIWO, i que tinguin com a objectiu contribuir a re-visitar, re- pensar, co-dissenyar i co-desenvolupar processos, eines i tecnologies d’exploració biològica.

Proposem algunes temàtiques en tres eixos:

– Eines i tècniques (ultrasons, electroestimulació, repensar la materialitat de l’speculum, test lowcost, laboratori mòbil VPH, anticoncepció masculina, etc)
– Programari & bases de dades (apps de diagnosi i/o laboratori, seguretat digital per activistes proavortament, mapatges protocols mèdics relacionats amb la pròstata, incontinència, etc),
– Narratives performatives (descolonització històrica de les eines i procediments metges, experiències sobre diagnosi i prevenció, tècniques d’autodefensa enfront de la violència obstètrica i ginecològica, vasectomia, etc.).

Es valoraran especialment aquells projectes que tinguin el focus en la diagnosi de baix cost per a l’autogestió de la salut, que incorporin a col·lectius de base i ciudadanxs en els seus processos de disseny, desenvolupament i testeig, i que a més tinguin la capacitat de generar massa crítica entorn als seus processos.

El projecte ha de contemplar la incorporació de colaboradorxs durant la seva estada al col·laboratori, que seran seleccionadxs mitjançant convocatòria pública un cop el projecte hagi estat seleccionat.

El projecte es llicenciarà de forma lliure (free software / hardware) i s’ha de documentar i publicar d’acord amb aquesta filosofia.

4. Infraestructura a disposició dels projectes seleccionats

Hangar

Hangar compta amb diversos laboratoris que treballen al servei de l’experimentació i investigació artística. Cada laboratori compta amb un o diversos tècnics especialitzats. Aquests laboratoris són:
– Laboratori d’interacció:
El laboratori d’interacció d’Hangar compta amb infraestructura, maquinària especialitzada (laboratori de revelat, soldadors, etc.) i coneixement tècnic especialitzat en maquinari i programari (Arduino, Processing, PureData, etc.) per al desenvolupament de projectes artístics tecnològics i interactius.
– Laboratori d’imatge digital:
El laboratori d’imatge digital d’Hangar compta amb la següent infraestructura: espai compartit d’autoedició, sales individuals d’autoedició i edició d’imatge digital i àudio, equips per a l’escaneig i impressió digital, i material audiovisual.
– Laboratori de construcció
El taller de construcció d’Hangar compta amb la infraestructura i el coneixement tècnic especialitzat per al desenvolupament de tot tipus de peces per a projectes creatius, amb qualsevol material o forma.
– Laboratori de producció:
El laboratori de producció d’Hangar compta amb els coneixements tècnics i la infraestructura necessària per a la producció integral de projectes artístics.

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

La convocatòria preveu una estada de 2-3 dies en laboratoris del PRBB amb suport de tècnicxs i investigadorxs durant la residència per a la contrastació de processos i prototips.

DiYBioBarcelona

DiYBioBarcelona posarà a disposició dels residents diferents eines d’ús rutinari en laboratoris de biologia molecular, genètica i microbiologia. Entre aquestes eines, hi ha: incubadora de bacteris, espectrofotòmetre, PCR, qPCR, centrífuga, microscopi òptic, bany d’aigua, cubeta electroforesi agarosa, etc.

Faboratory / ilaro.org

Faboratory és un projecte resident a Hangar des de 2013. Compta amb un espai de treball independent de 10 m2 i amb personal i maquinària especialitzada per al desenvolupament de projectes de producció digital (impressió 3D). Faboratory / ilaro.org compta amb les següents màquines de fabricació digital: impressores de plàstic fos, resina fotocurables, fresadores, robot polar de graffiti, i motion control 3 eixos per a càmeres lleugeres.

Pechblenda

Pechblenda aporta al projecte context polític i coneixement situat en el que es refereix tant a ginecologia DIWO com al desenvolupament d’eines de maquinari lliure. A més, a nivell d’infraestructura, aporta al projecte:

Laboratori totalment equipat per al prototipatge de circuits electrònics, és a dir la realització dels circuits d’electrònica.
Inclou:
– Estacions de soldadura
– Estació de revelat de plaques fotosensibles
– Oscil·loscopi
– Material per a realitzar tot el procés

Biolab especialitzat en microbiologia i ginecologia.
Inclou:
– Incubadora de microorganismes
– Microscopi
– Generador d’impulsos elèctrics, electroestimulació
– PCR (polimerase chain reaction), centrífuga

Una extensa biblioteca analògica amb recursos relacionats amb les temàtiques que s’aborden en el programa.

5. Durada

La durada de les beques és de dues setmanes consecutives entre març i octubre 2017, a concretar amb cada projecte seleccionat.

6. Condicions

1. La sol·licitud ha de ser presentada mitjançant el formulari online que estarà obert entre el 12 de setembre i el 30 d’octubre del 2016.
2. Cada candidatxs pot presentar-se a la convocatòria amb un sol projecte.
4. Hangar posarà a disposició del / la beneficiari / a:
– Honoraris: 1.000 € bruts.
– Una bossa de producció de fins a 2.350 € bruts.
– Espai de treball a Hangar.
– Una bossa de desplaçament de fins a 450 € bruts.
– Allotjament a la residència d’Hangar. En el cas que el projecte sigui presentat de manera col·lectiva es proveirà una habitació doble per a un màxim de dues persones.
– Suport tècnic per al desenvolupament i producció del projecte.
– La xarxa de col·laboradors d’Hangar.

7. Compromisos del projecte seleccionat

– Participar en la dinamització dels Dijous Oberts **, atenent a altres creadors i oferir-los suport tècnic gratuït.
– Realitzar una presentació del projecte durant el període de residència a Hangar.
– Lliurar una memòria final del projecte i una valoració de la residència durant els dos mesos posterior a la seva finalització.
– Incloure el logotip de la Fundació Daniel & Nina Carasso i de tots els membres del col·laboratori en la comunicació del projecte.

** Els Dijous Oberts són trobades setmanals oberts a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines d’art electrònic que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. L’assistència és sempre lliure i gratuïta, i permet als participants trobar-se amb experts tecnològics en eines lliures i col·lectius amb els quals col·laborar i compartir recursos per desenvolupar projectes.

8. Procés de selecció

La sol·licitud es farà mitjançant la complementació del formulari online. La recepció de propostes serà entre el 12 de setembre i el 30 d’octubre de 2016. La informació requerida és la següent:
1. Dades personals
Nom
Cognom
Adreça completa (si us plau, incloure ciutat i país)
Número de telèfon
Correu electrònic
Repetir el correu electrònic
Data de naixement
Et presentes com a col·lectiu? ***
*** Si et presentes com a col·lectiu, la biografia i el currículum seran del col·lectiu.
2. Breu biografia (fins a 500 caràcters incloent espais)
3. Currículum vitae (fins a 1500 caràcters incloent espais).
4. Descripció del projecte, incloent:
Resum del projecte (fins a 2000 caràcters incloent espais)
Tags relacionats (fins a 10 tags)
Objectius (fins a 1000 caràcters incloent espais)
Resultats esperats (fins a 2000 caràcters incloent espais)
Metodologia (fins a 2000 caràcters incloent espais)
Com s’ha de documentar el projecte (fins a 2000 caràcters incloent espais)
Calendari i pla de treball (si us plau especificar una o més propostes de dates per a la realització de la residència)
Necessitats tècniques (si us plau especificar aquí la infraestructura necessària de cada un dels nodes del col·laboratori)
5. Motivacions per fer la residència (fins a 2000 caràcters incloent espais)
6. Documentació adjunta: Un document on s’especifica:
– Els membres del col·laboratori que es creu que poden donar més suport al desenvolupament del projecte.
– Perfil dels i les colaboradorxs que es necessiten per al projecte.

IMPORTANT:
– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i / o excedeixi els límits d’extensió.
– El comitè de selecció pot posar-se en contacte amb lxs candidatxs pre-seleccionadxs per a una entrevista.

9. Comitè de selecció

El procés de selecció es realitzarà en dues parts. Primer, un comitè independent de quatre persones amb perfils especialitzats en ètica i bioart, tecnologies obertes i col·lectius, i l’àmbit de la salut faran una primera pre-selecció d’un màxim de 12 projectes entre totes les sol·licituds rebudes.
Aquestes sol·licituds passaran a una segona fase i seran valorades pels membres del col·laboratori, juntament amb un representant de la Fundació Daniel & Nina Carasso, que finalment seleccionaran les tres propostes finalistes.

10. Criteris de valoració

El comitè de selecció valorarà els projectes segons:
– L’encaix de la proposta amb els objectius i les temàtiques de la convocatòria.
– La qualitat, rellevància i interès del projecte respecte al context de les temàtiques que proposa la convocatòria.
– La identificació precisa del / els col·lectius involucrats.
– La viabilitat i potencial desenvolupament del projecte en el context del col·laboratori.
– La capacitat del projecte de generar i / o vincular massa crítica entorn als seus processos.
– La capacitat del / les sol·licitant/s de documentar, obrir i compartir el/s seu/s procés de desenvolupament amb els col·lectius de base.

11. Calendari

– Termini de presentació de sol·licituds: entre el 12 de setembre i el 30 d’octubre de el 2016 a les 23:59 h (GMT +1).
– Resultats del procés de selecció: segona quinzena de novembre de 2016.
– Llançament de la convocatòria per a col·laboradors: mitjans de desembre de 2016.
– Tancament i resolució convocatòria col·laboradors: finals de gener de 2016.
– Residències: entre març i octubre 2017, a concretar amb cada projecte seleccionat.

Per a més informació

Marta Gracia
marta (at) hangar.org
Ext. 26

Amb la col·laboració de

 

14158-LOGO-ES-afilada-SANSTEXTE-HD-03

Categories: Convocatòries | Etiquetes: ,

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies