Convocatòria segona edició de les Beques d’intercanvi entre Hangar i la Casa de Velázquez

Hangar i la Casa de Velázquez han signat un conveni per a l’elaboració d’un programa de residències, amb l’ objectiu és proveir a artistes l’oportunitat de conèixer altres ambients artístics i culturals, produir i confrontar els seus treballs amb els de uns altres i ampliar el seu currículum artístic. En el marc d’aquest programa, tres artistes residents a Catalunya romandran a la Casa de Velázquez de Madrid (un/a artista en la modalitat de residència de producció i dos artistes en la modalitat de residència de recerca) i un/a artista francès/a realitzarà una residència de producció en Hangar (Barcelona). Els/as dos artistes seleccionats/as per a les dues beques de recerca, a més, tindran l’oportunitat de treballar en conjunt amb un investigador en residència de la Casa de Velázquez.

Sobre la Casa de Velázquez
La Casa de Velázquez és, alhora, un centre de creació artística i un centre de recerca. Això és el que constitueix la seva singularitat en el conjunt de les cinc Escoles Franceses a l’estranger sota la tutela del Ministeri d’Ensenyament Superior i Recerca: l’Escola Francesa d’Atenes, l’Escola Francesa de Roma, l’Institut Francès d’Arqueologia Oriental del Cairo i l’Escola Francesa d’Orient Mitjà. La Casa presenta la particularitat, des de la seva fundació en 1928, d’acollir conjuntament a artistes de l’Acadèmia de França a Madrid i a investigadors en el marc de l’Escola d’Alts Estudis Hispànics i Ibèrics (*EHEHI).
La Casa de Velázquez té la missió de desenvolupar activitats creadores i recerques relacionades amb les arts, les llengües, les literatures i les societats dels països ibèrics, iberoamericans i del Magrib. També té la vocació de contribuir a la formació d’artistes, investigadors i docents-investigadors, així com de participar en el desenvolupament d’intercanvis artístics i científics entre França i els països relacionats.

Sobre Hangar
Hangar és un centre obert per a la recerca i la producció artística que recolza a creadors i artistes. La missió d’Hangar és recolzar als creadors en totes les fases del procés de producció de les arts visuals, i contribuir a la millor consecució de cadascun dels seus projectes. Per a això, tot els seus serveis es concentren a facilitar l’accés dels artistes als recursos materials i tècnics necessaris, i a aportar un context d’experimentació, recerca i lliure transferència de coneixement.
El centre ofereix un context i uns serveis que possibiliten la recerca i el desenvolupament de les produccions artístiques de forma parcial o integral, i acompanya els seus resultats mitjançant la seva inclusió a diverses xarxes i plataformes o la detecció de les possibilitats del seu ancoratge en altres sectors.

1.Objectiu d’aquesta convocatòria i els seus destinataris
L’objectiu d’aquesta convocatòria és doble:
• Afavorir la mobilitat d’artistes residents a Catalunya i francesos per facilitar la producció artística, mitjançant dues beques en modalitat de producció: una primera des d’Hangar (Barcelona) cap a la Casa de Velázquez a Madrid per a un artista que tindrà una durada de dos mesos; i una segona, d’un artista francès cap a Hangar, que tindrà una durada de quatre mesos.
• Promoure la trobada d’artistes amb altres àmbits de recerca. S’ofereixen dues beques en modalitat de recerca, de dos mesos de durada cadascuna, per facilitar l’intercanvi de recerques entre artistes residents a Catalunya i investigadors de la EHEHI de la Casa de Velázquez a Madrid.
• La participació en aquest concurs està oberta a artistes amb residència a Catalunya i a artistes francesos que desenvolupin proposades en l’àmbit de l’art contemporani, performance, art sonor, arts visuals, audiovisuals, nous mitjans, etc.

2.Període de residència, prestacions i dotació de les beques
Les residències dels artistes residents a Catalunya a la Casa de Velázquez de Madrid tindran una durada de dos mesos consecutius i es realitzaran entre Gener i Novembre de 2018.

A. Modalitat de residència de recerca (2 artistes / 2 mesos cadascun)
Durada de l’estada: dos mesos per cada artista, a realitzar al gener i Febrer de 2018.
Inclou:
1. Allotjament gratuït per a cada artista durant dos mesos a la Casa de Velázquez.
2. Accés gratuït als tallers col·lectius a la Casa de Velázquez: gravat, escultura/pintura, so i fotografia analògica a la Casa de Velázquez.
3. Accés a la biblioteca.
4. Treball conjunt amb els investigadors membres de la Casa de Velázquez. Els resultats de la col·laboració es concretaran en una publicació per cada intercanvi. El període de residència a Madrid es concentrarà en la producció dels materials i en l’edició de la publicació.
5. Suport a la producció de la publicació: 600 € bruts per intercanvi (1200€ bruts en total, dels quals Hangar contribuirà amb 700 € bruts, i la Casa de Velázquez amb 500€ bruts).
6. La publicació serà presentada en les següents edicions de ArsLibris en SantaMónica (Barcelona) i en ARC (Madrid).
7. Cada artista rep de la Fundació Privada AAVC – Hangar una dotació econòmica destinada a despeses de manutenció, per un valor de 750 € bruts mensuals (Total de 1500 € bruts) per artista.

8. Hangar cobreix les despeses de desplaçament d’anada i volta des del lloc d’origen a Madrid per una suma màxima de 150 € c/o.

B. Modalitat de residència de producció (1 artista / 2 mesos)
Durada de l’estada: dos mesos, a l’octubre i Novembre del 2018.
Inclou:
1. Allotjament durant dos mesos a la Casa de Velázquez.
2. Accés gratuït als tallers col·lectius: gravat, escultura/pintura, so i fotografia analògica a la Casa de Velázquez.
3. El/l’artista rep de la Fundació Privada AAVC – Hangar una dotació econòmica destinada a despeses de manutenció, per un valor de 750 € bruts mensuals (Total de 1500 € bruts).
4. Suport a la producció per un valor de fins a 1000 € bruts, en els quals s’inclouen el viatge anada i volta Barcelona-Madríd.
5. La beca de producció acabarà amb una exposició de les peces produïdes en les Portes Obertes de la Casa de Velázquez en 2019.

La residència de l’artista francès en Hangar (Barcelona) es realitzarà durant quatre mesos consecutius entre Gener a Abril 2018, amb les següents condicions:
1. Allotjament de gener a abril 2018 en Hangar.
2. Espai de treball en Hangar.
3. Accés a assessories tècniques.

4. Acompanyament i integració en el sector artístic.

5. Allotjament del projecte a la web.

6. Accés a tots els laboratoris d’Hangar, segons disponibilitat.
7. Equips i espais d’experimentació, segons disponibilitat.

8. Assistència en producció d’obra.
9. L’artista rep de la Casa Velázquez una dotació econòmica mensual destinada a despeses de manutenció i producció d’un valor de 750 € bruts.
10. La Casa de Velázquez cobreix les despeses de desplaçament d’anada i volta des del lloc d’origen a Barcelona per una suma màxima de 250 €.
11. L’artista haurà d’informar de l’evolució del seu projecte de manera regular (una vegada al mes) al director d’estudis de la Casa de Velázquez.
12. Al final de la seva residència en Hangar, l’artista es desplaçarà a Madrid per fer una presentació del seu projecte a la Casa de Velázquez, segons les condicions que s’acordin durant el procés de realització entre l’artista i el director d’estudis artístics de la Casa de Velázquez. La Casa de Velázquez es farà càrrec de l’allotjament i del desplaçament de l’artista.

Sol·licituds
Els/les artistes interessats/ades a sol·licitar aquestes beques han d’emplenar el següents formulari, incloent:
1. Dades personals
2. CV
3. Descripció projecto a realitzar
4. Pla de treball
5. Mostres de treballs anteriors
6. En el cas de les residències en modalitat de recerca, s’ha d’indicar el/la investigador/a resident de la Casa de Velázquez amb qui es vulgui realitzar la col·laboració.

Residència Casa Velazquez

Residència Hangar

Investigadors residents de la Casa de Velázquez

HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA

RUIZ, Hector , né en 1990, thèse : La puissance de l’image : la représentation de la mort dans le théâtre tragique espagnol du XVIe siècle (dir. M. Blanco)

SÉNÉCHAL, Antoine , né en 1990, thèse : Maintenir la présence hispanique à quel coût ? Oran, société frontalière de la Monarchie hispanique en Afrique du Nord (1670-1708) (dir. J.-F. Schaub)

CERVERA-MARZAL, Manuel , né en 1987, recherche post-doctorale : Pour une sociologie des parti-mouvements. Le tiraillement militant au sein de Podemos

SPILLEMAEKER, Frédéric , né en 1989, thèse : La révolution des pouvoirs: de la monarchie aux caudillos populaires. Nouvelle-Grenade et Venezuela 1780-1830 (dir. C. Thibaud)

PRUDOR, Anélie , née en 1986, thèse : Entrepreneurs de mémoire et producteurs d’histoire. Les enjeux des commémorations croisées de la guerre d’Espagne entre Aragon et sud-ouest français (dir. G. Valtchinova)

TOCILOVAC, Marko , né en 1983, recherche post-doctorale : La construction politique d’une frontière modèle : dispositifs, acteurs et pratiques aux portes de l’Europe (détroit de Gibraltar)

WALIN, Marie , née en 1988, thèse : Savoirs savants sur l’impuissance sexuelle, Espagne, décennie 1780 – décennie 1910 (dir. S. Chaperon / J.-Ph. Luis)

VIDAL, Marion , née en 1990, thèse : Traductions profanes et sacrées de Fray Luis de León: “l’écorce de la lettre” (dir. Ph. Meunier)

HISTÒRIA ANTIGA I MEDIEVAL

POIGT, Thibaud, né en 1989, thèse : Les instruments de pesée en Europe occidentale aux âges des Métaux (XIVe-IIIe s. av. n.è.). Conception, usages et utilisateurs (dir. P.Y. Milcent / A. Gorgues)

MARIN, Annabelle , née en 1988, thèse : Des femmes de pouvoir ? La haute noblesse féminine en Castille au XVe siècle (dir. E. Crouzet-Pavan)

ROS, Jérôme , né en 1986, recherche post-doctorale : Agriculture et ressources végétales en Occident musulman médiéval

* Les sol·licituds es poden presentar en francès, català o castellà.
** En cas de ser seleccionat /da, les imatges presentades al dossier podran ser usades per a la comunicació del projecte a través dels canals d’Hangar.

Termini de presentació sol·licituds
El termini de recepció de sol·licituds és fins el 10 de novembre de 2017.

Procés de preselecció i selecció final
1.La selecció dels artistes es realitzarà mitjançant aquesta convocatòria pública.
2.La Comissió de Programes d’Hangar farà una preselecció de 7 candidats per a les residències a la Casa de Velázquez (3 de producció i 4 d’investigació). Hangar enviarà la documentació dels candidats preseleccionats, amb les seves corresponents portfolis i currículums vitae a la Casa de Velázquez qui realitzarà la selecció final.
3. Per a les residències d’investigació, cada artista haurà d’escollir, de la llista proposada per Casa de Velázquez al final d’aquest document, un investigador en residència amb el qual treballar conjuntament.
4. Per l’artista francès, la Casa de Velázquez presentarà una preselecció d’almenys 3 candidats / es a la Comissió de Programes d’Hangar, qui procedirà a la selecció final.

Presentació de resultats

Els artistes seleccionats es comprometen a realitzar una presentació dels resultats de la seva residència a Madrid i una a Barcelona, ​​en el marc d’alguna de les activitats públiques que cada centre receptor proposa.

Criteris d’avaluació

Es valorarà:

L’interès de la proposta segons les línies de treball de cada un dels centres de residència.

La capacitat del projecte per resoldre la temàtica que planteja.

Una valoració realista del temps i l’adequació dels objectius del projecte al context i recursos dels centres participants.

Acceptació de les bases i de la resolució del jurat

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens als centres, es puguin produir posteriorment.

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies