Convocatòria Beques d’intercanvi entre Hangar i la Casa Velázquez

Hangar, la Casa de Velázquez i l’Institut Francès de Barcelona han signat un conveni per a l’elaboració d’un programa de residències amb l’objectiu de proveir a artistes espanyols, residents a Catalunya, i francesos l’oportunitat de conèixer altres ambients artístics i culturals, produir i confrontar els seus treballs amb els d’uns altres i ampliar el seu currículum artístic. En el marc d’aquest programa, tres artistes espanyols romandran a la Casa de Velázquez a Madrid (un artista en la modalitat de residència de producció i dos artistes en la modalitat de residència de recerca) i un artista francès realitzarà una residència de producció a Hangar (Barcelona). Els artistes seleccionats per a les dues beques de recerca, a més, tindran l’oportunitat de treballar en conjunt amb un investigador en residència de la Casa de Velázquez.

Sobre la Casa de Velázquez

La Casa de Velázquez és, alhora, un centre de creació artística i un centre de recerca. Això és el que constitueix la seva singularitat en el conjunt de les cinc Escoles Franceses a l’Estranger sota la tutela del Ministeri d’Ensenyament Superior i Recerca: l’Escola Francesa d’Atenes, l’Escola Francesa de Roma, l’Institut Francès d’Arqueologia Oriental del Cairo i l’Escola Francesa d’Orient Mitjà. La Casa presenta la particularitat, des de la seva fundació el 1928, d’acollir conjuntament a artistes i a investigadors en el marc de l’Escola d’Alts Estudis Hispànics i Ibèrics (EHEHI).

La Casa de Velázquez té la missió de desenvolupar activitats creadores i recerques relacionades amb les arts, les llengües, les literatures i les societats dels països ibèrics, iberoamericans i del Magreb. També té la vocació de contribuir a la formació d’artistes, investigadors i docents-investigadors, així com de participar en el desenvolupament d’intercanvis artístics i científics entre França i els països relacionats.

Sobre Hangar

Hangar és un centre obert per a la recerca i la producció artística que dóna suport a creadors i artistes. La missió d’Hangar és recolzar als creadors en totes les fases del procés de producció de les arts visuals, i contribuir a la millor consecució de cadascun dels seus projectes. Per a això, tots els seus serveis es concentren a facilitar l’accés dels artistes als recursos materials i tècnics necessaris, i a aportar un context d’experimentació, recerca i lliure transferència de coneixement.

Sobre l’Institut Francès de Barcelona

L’Institut Francès de Barcelona té com a objectiu desenvolupar els intercanvis culturals entre França i Espanya, i més en particular a Catalunya. L’Institut compleix una missió de difusió dels intercanvis culturals, per donar a conèixer la cultura Francesa contemporània, a través dels seus artistes (organització d’exposicions), els seus realitzadors (projecció de pel·lícules), pensadors i escriptors, els seus creadors (músics, ballarins, actors, directors), etc.

L’Institut Francès de Barcelona té una missió d’ensenyament del francès com a llengua estrangera, per a tots els públics i tots els nivells, on es preparen també els diplomes que certifiquen el coneixement de la llengua.

 

1.Objectiu d’aquesta convocatòria i els seus destinataris

  • L’objectiu d’aquesta convocatòria és doble: afavorir la mobilitat d’artistes espanyols -residents a Catalunya- i francesos per facilitar la producció artística, mitjançant dues beques en modalitat de producció: una primera des d’Hangar (Barcelona) cap a la Casa de Velázquez a Madrid, que tindrà una durada de dos mesos; i una segona, d’un artista francès cap a Hangar, que tindrà una durada de quatre mesos.
  • Promoure la trobada d’artistes amb altres àmbits de recerca. S’ofereixen dues beques en modalitat de recerca d’un mes de durada cadascuna, per facilitar l’intercanvi de recerques entre artistes residents a Catalunya i investigadors de la EHEHI de la Casa de Velázquez a Madrid.
  • La participació en aquest concurs està oberta a artistes de nacionalitat espanyola i amb residència a Catalunya, i artistes francesos que desenvolupin propostes en l’àmbit de l’art contemporani, performance, art sonor, arts visuals, audiovisuals, nous mitjans, etc…

 

2.Període de residència, prestacions i dotació de les beques

Les residències dels artistes espanyols a la Casa de Velázquez de Madrid es realitzaran durant la primera meitat del 2017.

 

a. Modalitat de residència de producció.

Durada de l’estada de dos mesos, entre gener i febrer del 2017.

Inclou:

1. Accés als tallers col·lectius: gravat, escultura/pintura, so i fotografia analògica a la Casa de Velázquez.

2. Allotjament durant dos mesos a la Casa de Velázquez.

3. El/l’artista rep de la Fundació Privada AAVC – Hangar una dotació econòmica destinada a despeses de manutenció, per un valor de 1500 € bruts.

4. Suport a la producció per un valor de fins a 500 €.

5. Les despeses derivades del bitllet d’avió/tren anada i tornada seran cobertes per l’Institut français Barcelona amb un màxim de 175 € (anada/tornada)

 

b. Modalitat de residència de recerca

Durada de l’estada: un mes cada artista entre gener i febrer del 2017.

Inclou:

1. Accés gratuït a tallers col·lectius a casa de Velázquez: gravat, escultura/pintura, so i fotografia analògica a la Casa de Velázquez.

2. Allotjament gratuït durant un mes cada artista a la Casa de Velázquez.

3. Accés a la biblioteca.

4. Treball conjunt amb els investigadors membres de la Casa de Velázquez.

5. Cada artista rep de la Fundació Privada AAVC – Hangar una dotació econòmica destinada a despeses de manutenció, per un valor de 750 € bruts.

6. Les despeses derivades del bitllet d’avió/tren seran coberts per l’Institut français Barcelona amb un màximum de 175 € (anada/tornada)

 

La residència de l’artista francès a Hangar (Barcelona) es realitzarà durant quatre mesos consecutius entre desembre del 2016 i març del 2017, amb les següents condicions:

c. Modalitat de residència de producció

Inclou:

1. Allotjament de desembre del 2016 a març del 2017 a Hangar.

2. Espai de treball a Hangar.

3. Accés a assessories tècniques de producció.

4. Acompanyament i integració en el sector artístic.

5. Allotjament a la web del projecte.

6. Accés a tots els laboratoris d’Hangar, segons disponibilitat.

7. Equips i espais d’experimentació, segons disponibilitat.

8. Les despeses derivades del bitllet d’avió seran cobertes per l’Institut français Barcelona amb un màxim de 175 € (anada/tornada) fins al lloc de residència

9.L’ artista rep de la Casa de Velázquez una dotació econòmica mensual destinada a despeses generals i de manutenció, per un valor de 750 € bruts.

 

Sol·licituds

Els/les artistes interessats/ades a sol·licitar aquestes beques han d’emplenar el següent formulari, incloent-hi:

1. Dades personals

2. CV

3. Descripció projecto a realitzar

4. Pla de treball

5. Mostres de treballs anteriors

6. En el cas de les residències en modalitat de recerca, s’ha d’indicar el/els investigadors/a resident de la Casa de Velázquez amb qui es vulgui realitzar la col·laboració.

Investigadors residents de la Casa de Velázquez.

* Les sol·licituds poden presentar-se en francès, català o castellà.

 

Termini de presentació sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds és fins al 10 de novembre de 2016.

Procés de preselecció i selecció final

La selecció dels artistes es realitzarà mitjançant aquesta convocatòria pública.

La Comissió de Programes d’Hangar farà una preselecció de 7 candidats a les residències a la Casa de Velázquez (3 de producció i 4 de recerca). Hangar enviarà la documentació dels candidats preseleccionats, amb els seus corresponents portfolis i curriculums vitae, a la Casa de Velázquez qui realitzarà la selecció final.

Per a les residències de recerca, cada artista haurà d’escollir, de la llista proposta per Casa de Velázquez al final d’aquest document, un investigador en residència amb el qual treballar conjuntament.

Per a l’artista francès, la Casa de Velázquez juntament amb l’Institut Francès de Barcelona presentarà una preselecció d’almenys 3 candidats/as a la Comissió de Programes d’Hangar, qui procedirà a la selecció final.

Composició dels jurats:

El jurat per part d’Hangar està format per la Comissió de Programes del centre.

El jurat per part de Casa de Velázquez està conformat per:

Pascale de Schuyter Hualpa directora de l’Institut Francès de Barcelona, Nicolas Morales i/o Laurent Gallegarin, directors dels estudis científics de l’Ecole donis Hautes Etudes Hispaniques et Ibérique de la Casa de Velázquez i Xavier Baudoin, director dels estudis artístics de l’Académie de France a Madrid de la Casa de Velázquez.

Presentació de resultats:

Els artistes seleccionats es comprometen a, almenys, una presentació dels resultats de la seva residència a Madrid i una a Barcelona, en el marc d’alguna de les activitats públiques que cada centre receptor i l’ Institut Francès de Barcelona tingui previstes.

Criteris d’avaluació.

Es valorarà:

  • L’interès de la proposta segons les línies de treball de cadascun dels centres de residència.
  • La capacitat del projecte per resoldre la temàtica que planteja.
  • Una valoració realista del temps i l’adequació dels objectius del projecte al context i recursos dels centres participants.

Acceptació de les bases i de la resolució del jurat.

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens als centres es puguin produir posteriorment.

LLISTA D’INVESTIGADORS DE L ’ EHEHI

Épocas Antigua y Medieval

Touatia AMRAOUI, La economía del litoral de la Mauritania Cesariense en la Época Romana (investigación posdoctoral)

https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/investigadores/touatiaamraoui/

Marianne BRISVILLE, La alimentación cárnica en el Occidente musulmán en la Época Medieval (Université Lumière Lyon 2)

https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/investigadores/mariannebrisville/

Carole GOMEZ, La implantación de los cultos de Cibeles e Isis en las provincias occidentales del Imperio Romano desde el primer hasta el tercer siglo d.C. (Université ToulouseJean Jaurès)

https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/investigadores/carolegomez/

Eneko HIRIART, Los principios de la Moneda en Occidente: circulación, interacción y mestizaje en el norte de la Península Ibérica en la Edad del Hierro (investigación posdoctoral)

https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/investigadores/enekohiriart/

Thibaud POIGT, Los instrumentos de peso en Europa Occidental en la Edad de los Metales (siglos XIVIII a.C.). Concepción, usos e usuarios (Université ToulouseJean Jaurès)

https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/investigadores/thibaudpoigt/

Épocas Moderna y Contemporánea

Stève BESSACVAURE, El mantenimiento del orden en el norte de Marruecos, entre los protectorados francés y español (19121936) (Université Blaise Pascal ClermontFerrand)

https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/investigadores/stevebessacvaure/

Joseph ROUSSIÈS, «Cuando al espejo miras»: definición y corpus del madrigal poético en España entre 1550 y 1670 (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 / Universidad de Sevilla)

https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/investigadores/josephroussies/

Aurore SCHOENECKER, La difusión de la literatura española en Francia en la primera mitad del siglo XVII (École normale supérieure de Paris)

https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/investigadores/auroreschoenecker/

Hervé SIOU (Reside en Barcelona), El espíritu de Numance. Mitología obsidional y construcción nacional en la España de la Guerra de la Independencia al principio del franquismo (Sciences Po Paris / Université Blaise Pascal ClermontFerrand) https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/investigadores/hervesiou/

Ciencias sociales y Tiempo Presente

Amina DAMERDJI, Juego y poesía en la revolución cubana: estrategias textuales y estrategias auctoriales en los poetas del Caimán Barbudo (19662002) (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/investigadores/aminadamerdji/

Karim JOUTET (Reside en Barcelona), Catalanidad e «inmigración» española en el discurso político e intelectual catalán del siglo XX: génesis y evolución (Université ParisSorbonne / Universitat Autònoma de Barcelona)

https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/investigadores/karimjoutet/

Anthony SFEZ (Reside en Barcelona), El conflicto constitucional hispanocatalán. La cuestión del derecho a la autodeterminación interna en Cataluña (Université Paris 2 PanthéonAssas)

https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/investigadores/anthonysfez/

logo-casa-de-velazquez-r

Amb el suport de:

institut-logo

 

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies