SOFT CONTROL: Segona convocatòria per a projectes interdisciplinars

SESSIONS DE PRIMAVERA #2

Termini: 31 de gener del 2014 a les 00:00h (GMT +1).

Hangar, centre de producció i investigació artística de Barcelona obre una convocatòria per participar a la segona edició de les Sessions de Primavera, unes trobades intensives i interdisciplinàries entre artistes i altres professionals pel desenvolupament parcial de projectes d’investigació.

L’objecte d’aquesta convocatòria és oferir a un artista la possibilitat de convidar a un professional d’una altra disciplina per treballar junts en el desenvolupament de part d’un projecte d’investigació ja iniciat. Sota el format d’una residència d’un mes a Hangar, les col·laboracions s’establiran entre una persona resident a Barcelona i una altra resident en un altre lloc, que es traslladarà a Barcelona. L’allotjament es realitzarà a la residència d’Hangar.

Com a la primera edició cel·lebrada a la primavera de 2013, aquesta segona convocatòria també s’emmarca en el projecte Grid Spinoza d’Hangar i el projecte europeu Soft Control, del qual Hangar en forma part. Grid Spinoza explora els processos, metodologies i les dinàmiques de la investigació artística i científica parant esment en els espais de confluència i les maneres de tranferir coneixement d’un a un altre camp. El projecte es recolza en una plataforma online que conté un arxiu obert d’articles i entrevistes audiovisuals amb artistes i científics. Soft Control es planteja com una plataforma on artistes, científics i altres agents culturals obren els seus laboratoris i les seves línies d’investigació a un públic especialitzat i no especialitzat, al mateix temps que desenvolupen un marc de treball favorable perquè les ciències i les arts puguin compartir coneixement, metodologies i models d’experimentació i pensament crític.

Objecte General

La convocatòria SESSIONS DE PRIMAVERA està adreçada a projectes ja iniciats d’investigació artística, teòrica o aplicada en àmbits col·laboratius amb altres sectors i relacionats, entre altres, als estudis culturals, la investigació científica i el desenvolupament tecnològic. Amb aquesta convocatòria es vol facilitar un temps per a la trobada i l’intercanvi professional i un espai d’acollida. La part del projecte que es vulgui desenvolupar a Hangar haurà d’incloure necessàriament la invitació i participació confirmada d’un professional d’un altra àmbit escollit pel propi artista.

Específic

Sessions de Primavera #2

L’edició d’aquest any vol donar suport a projectes que tractin el tema de la transferabilitat a l’ámbit ACT (art, ciència I tecnologia). Per tranferibilitat entenem:

.- l’aplicabilitat d’un resultat, coneixement o metodologia en altres contextos.

.- l’extensió/trasllat del sentit dels conceptes d’unes disciplines a altres

.- el procés mitjançant el qual un sector assimila un aspecte, una propietat, un atribut d’un altre i es transforma, total o parcialment, sobre el model d’aquest.

Alguns termes relacionats amb la transferibilitat són: socialització, transmisió, dada, empatia, identificació, protocol, comunitat, hipertext o glosari, entre altres.

Aquesta convocatòria vol ser una crida per a aquells projectes que a partir de col·laboracions entre artistes I altres perfils professionals duguin a terme un investigació teòrica I/o pràctica que contribuixi a la transferència de coneixement entre àmbits heterogenis.

A qui va dirigit I modalitats

Artistes de qualsevol edat i nacionalitat que estiguin duent a terme un projecte d’investigació i que:

– Modalitat a: resideixin a Barcelona i necessitin treballar durant un mes amb un professional d’una altra disciplina resident fora de la ciutat. En aquest cas, el professional convidat es traslladarà a viure durant un mes a la residència d’Hangar.

– Modalitat b: resideixin fora de Barcelona i necessitin traslladar-se a Barcelona durant un mes per treballar amb un professional d’una altra disciplina resident a la ciutat. En aquest cas, l’artista es traslladarà a viure durant un mes a la residència d’Hangar.

Durada La durada de la residència serà de cinc setmanes, una d’elles entre febrer iI abril de 2014, i quatre durant el mes de juny de 2014.

Condicions

1. La sol·licitud ha de ser presentada mediante el formulario online.

2. La col·laboració entre l’artista I el professional convidat s’ha d’haver formalitzat prèviament.

3. Cada artista I professional convidat pot presentar-se a la convocatòria amb un sol projecte.

4. Un dels dos integrants de la col·laboració (l’artista o el professional convidat) ha de residir a Barcelona i l’altre fora de la ciutat. Aquest últim es traslladarà a viure a la residència d’Hangar durant un mes.

5. El projecte a realitzar a Hangar ha de formar part d’un projecte o línia d”investigació ja iniciada anteriorment per un dels dos sol·licitants.

6. Tant l’artista com el professional convidat seran considerats beneficiaris de la convocatòria.

7. Hangar posarà a la disposició dels beneficiaris (quantitats en brut):

– Honoraris de l’artista: 2.500 euros.

– Honoraris del professional convidat: 1.000 euros.

– Allotjament per a una persona a Hangar: 350 euros .

– Espai de treball a Hangar: 150 euros.

– Costos de producció: 500 euros.

– Ús de l’equip del centre.

– Assistència tècnica puntual

– Un tutor de la residència el qual dirigirà juntament amb Hangar un taller sobre interdisciplinaritat que tindrà lloc al mateix centre durant juny 2014.

8. Es cobriran fins a 450 euros en concepte de despeses de desplaçament.

Compromisos del projecte seleccionat amb Hangar

Tant l’artista com el professional de l’altre disciplina del projecte seleccionat es comprometran a:

– Participar durant la seva residència en el taller organitzat per Hangar sobre transdiciplinarietat que tindrà lloce el juny del 2014.

– Participar en la redacció del protocol per a la investigació interdisciplinar coordinat des del projecte Grid Spinoza.

– Entregar a Hangar una memòria final del projecte I una valoració de la residencia durant els dos mesos posterior a la seva finalització.

– Realitzar una presentació a Hangar dels resultats de la residència durant maig/juny 2015, tot coincidint amb la tercera edició de les Sessions de Primavera. Es contemplarà la possibilitat de realitzar aquesta presentació per via telemàtica.

Procés de selecció

La sol·licitud es farà mitjançant l’implementació del formulari online on es demana la següent informació:

1. Dades personals de l’artista I del professional convidat

2. Modalitat de la convocatòria en la qual es presenten (a/ o b/)

3. Breu biografia de l’artista I del professional convidat (2500 caràcters, incloent espais, per a cadascun).

4. Currículum vitae de l’artista (2500 caràcters incloent espais).

5. Descripció del projecte d’investigació incloent (2500 caràcters incloent espais):

– Ámbit general d’investigació

– Descripció de la part de la investigació que es vol desenvolupar a Hangar

– Pla de treball – Necessitats tècniques

ATENCIÓ: Les sol·licituds han de presentar-se en anglès o castellà.

IMPORTANT: No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixi els límits d’extensió.

El comitè de selecció està format per:

– Roc Parés, artista, professor i investigador en Comunicació Interactiva de la Universitat Pompeu Fabra i assessor del projecte Soft Control per a Hangar.

– Reimund Fickert, director de projectes del Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona.

– El tutor de la residència.

– Una persona vinculada a alguna de les institucions i projectes socis d’Hangar en el projecte europeu Soft Control

– Un membre de la Comissió de Programes d’Hangar

– Marta Gracia, coordinadora dels projectes d’investigació d’Hangar.

– Direcció d’Hangar.

Cristeris valoració

Es valorarà:

– Col·laboracions insòl·lites entre artistes I altres perfils professionals.

– La capacitat del projecte per resoldre la problemàtica que planteja.

– Una valoració realista del temps i l’adequació dels objectius del projecte al context i recursos d’Hangar

– La transferabilitat del propi projecte, és a dir, l’aplicabilitat I comunicació dels seus resultats a altres contextos o persones.

– La capacitat del projecte d’involucrar a la xarxa de col·laboradors d’Hangar

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de gener del 2014 a les 00:00h (GMT +1).

Resultats del procés de selecció: mitjans de febrer de 2014.

Residència: una setmana entre març I abril de 2014 I quatre setmanes durant el mes de juny de 2014.

Per a més informació: Marta Gracia marta@hangar.org Telf: 933084041 ext. 22

Amb el suport de:

comissioeuropea

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies