Convocatoria para la plaza de Coordinador/a en Xarxaprod, la Red de Espacios de Creación y Producción de Cataluña.

Xarxaprod, Xarxa d’Espais de Creació i Producció de Catalunya, es una plataforma que aglutina centros y proyectos de producción, públicos y privados, al servicio de las prácticas artístiques contemporáneas. Los miembros de Xarxaprod son entidades, proyectos o programas que ofrecen recursos, medios y soportes a los procesos de producción en el ámbito de la creación. El marco de las relaciones entre los miembros se mantiene bajo los principios de ética de la sostenibilidad y la reciprocidad de les relaciones.
Su función es impulsar y promover iniciativas y proyectos de creación contemporánea con la voluntad expresa de servicio público, así como fomentar la reflexión sobre este sector y sobre las políticas culturales.

Objeto de la convocatoria:

La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar un(a) gestor(a) cultural dedicado(da) a las tareas de gestión, coordinación y mediación de la Red.

Condiciones generales:

1- Requisitos de los solicitantes/candidatos:

– Experiència mínima de dos anys en gestió de projectes culturals.
– Experiència en comunicació de projectes culturals.
– Coneixements en el camp de la creació i producció contemporània.
– Coneixements en l’entorn internet 2.0
– Iniciativa per prendre decisions i capacitat de treballar en equip.
– Compromís i implicació amb els objectius de la xarxa.
– Es valorarà el nivell d’idiomes. Català, castellà, anglès i altres.

2- Presentación de la aplicación y documentación:

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria hauran de lliurar la següent documentació:

– Carta de motivació personal.
– Curriculum vitae detallat (nom complet, lloc i data de naixement, estudis / formació, activitats professionals i / o artístiques realitzades fins a la data).

3. Proceso de selección de los/las candidatos/as

La preselecció de candidats estarà basada en l’anàlisi de la documentació anteriorment exposada; a les persones preseleccionades se’ls farà entrevista / es personal, presencial o on-line.

Prèviament a l’entrevista, els preseleccionats hauran d’aportar tots els documents acreditatius dels mèrits relatats en el cv, que li siguin requerits pel comitè de selecció.

A partir de les entrevistes es realitzarà un llistat amb els tres noms finalistes. En cas que la persona seleccionada en primer lloc renunciï, podrà ser substituït / da per la persona col·locada en segon lloc. La plaça podrà també ser declarada deserta si, segons el parer del comitè de selecció, cap candidat s’ajusta al perfil.

La pre-selecció serà realitzada pels membres de la junta de la xarxa. La selección final serà realitzada pel conjunt de membres de la xarxa.
Totes les sol·licituds i documents s’han d’enviar digitalitzats al correu electrònic:
coordinacioxarxaprod@gmail.com

4- Funciones y actividades responsabilidades del gestor/a residente:

Sus funciones son:

Coordinación de la Red y de los proyectos
– Coordinació de la xarxa, segons directrius de la junta de l’Associació Xarxaprod.
– Convocar les assemblees generals tot preparant els ordres del dia i la documentació necessària.
– Preparació del projecte d’activitats de cada any.
– Preparació de projectes per a convocatòries de subvencions, o altres d’interès que puguin sorgir, fins i tot d’àmbit europeu, per a captació de recursos per a la Xarxa

Comunicación interna
– Seguiment de les novetats de la xarxa i els seus membres.
– Mantenir i difondre internament als membres de la Xarxa la informació de tots els projectes que són executats per aquesta.
– Elaborar i executar un pla de contacte permanent amb els membres de la xarxa, mitjançant el seguiment de la llista de correu interna.
– Coordinar i articular el treball i la comunicació entre els diferents grups de treball i comissions que hi ha a la Xarxa.

Comunicación externa y representación de la red
– Representar la xarxa quan es requereixi, conjuntament amb algun dels membres de la junta per tal de ser a les reunions del sector i esdevenir un cap visible de la xarxa.
– Dinamitzar la xarxa a través del seguiment i posada al dia de la comunicació (web, facebook, twitter)

Gestión de recursos y socios
– Articular els recursos i els programes en execució.
– Aplicar criteris de sostenibilitat i economia en la gestió dels recursos comuns.
– Explorar les possibilitats i establir contactes necessaris per ampliar el nombre de socis col·laboradors de la xarxa.

4- Condiciones:

– S’oferta un contracte laboral a temps parcial amb categoria de coordinació. S’establirà un periode de prova de sis mesos.
– Dedicació mitja jornada (20 h setmanals)
– Retribució bruta de 9000€ anual
– Incorporació a l’inici de setembre de 2015

5- Terminio de presentación de candidaturas:

La fecha límite para presentar las solicitudes es el jueves 23 de julio del 2015. Les sol·licituds s’han de lliurar per correu electrònic amb l’assumpte: Ref. Convocatòria per a la plaça de Coordinador/a a Xarxaprod, a la següent adreça: coordinacioxarxaprod@gmail.com

Miembros actuales de xarxaprod
ACVic Centre d’Arts Contemporànies • BaumannLab – laboratori de creació jove. • Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona • Cal Gras d’Avinyó. Centre de producció i residència d’artistes
Centre d’Art i Natura • CeRCCa Centre de Recerca i Creacio Casamarles • Concèntrica-Espai d’art Moritz • EINA / Espai barra de Ferro • Roca Umbert F.A • Experimentem amb l’Art / Espai Eart • Jiwar / Creació i Societat • Hangar • Homesession • IDENSITAT [iD] • La Escocesa • La Xina A.R.T • L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu • Nau Côclea • Nau Ivanow • T Art Centre • tallerBDN • Telenoika • TPK Art i Pensament Contemporani.

Más información:
www.xarxaprod.cat
coordinacioxarxaprod@gmail.com

Categorias: News, News Archivo |

Uso de cookies: Utilizamos cookies en este sitio web para mejorar su experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies