Beca de recerca i experimentació en el Lab de soft/hardware i interacció d’Hangar

Hangar, centre obert per a la recerca i la producció artística de Barcelona, obre la convocatòria per assignar una beca destinada a artistes, col·lectius, investigadorxs i desenvolupadorxs en l’àmbit de la tecnologia en codi obert per realitzar una residència de recerca, desenvolupament i/o producció de tres mesos de durada al seu Laboratori de soft/hardware i interacció.

Amb aquestes beques, Hangar posa a l’abast de les persones becades el pressupost, l’espai i les condicions tècniques adequades per a la producció d’una obra i la contribució a la seva difusió en un entorn professional.

Sobre el Lab de soft/hardware i interacció d’Hangar
Hangar s’implica en el desenvolupament de maquinari a mida per a projectes artístics des d’un compromís amb el maquinari i el programari lliure. Al Laboratori d’interacció, Hangar pot desenvolupar tota mena de maquinari per als projectes artístics que ho requereixin, incloent-hi desenvolupament de l’electrònica interna, programació i construcció de prototips. Alguns exemples d’aplicacions són: interacció en temps real, sincronitzacions, mecanismes, automatitzacions i controls remots. Des del laboratori es desenvolupen, a més, una sèrie d’eines lliures de drets a disposició dels projectes artístics que les puguin necessitar.

Miguel de las Heras, tècnic responsable del laboratori, aportarà assessorament tècnic en el desenvolupament del projecte becat.

BASES

1. Objectius
Generals:
– Coadjuvar lxs creadorxs en les seves activitats de recerca i/o producció, al seu treball experimental i al desenvolupament i finalització dels seus projectes.
– Detectar i incentivar la generació de comunitats al voltant de noves eines i/o tecnologies.

Específics:
– Propiciar i facilitar els recursos necessaris per a l’experimentació, la investigació, el desenvolupament i la creació a l’àmbit de la tecnologia oberta interactiva.
– Fomentar la documentació, la publicació, la difusió, la transferència i l’intercanvi de coneixement en l’àmbit de la creació amb tecnologia oberta interactiva.

2. Prestacions i dotació
Hangar posarà a disposició de la persona beneficiària:
– Honoraris: 2.500 € bruts.
– Una borsa de producció de fins a 3.500 € bruts, a la qual s’imputaran els treballs directes d’execució tècnica o el preu de lloguer de l’espai de treball si fos necessari.
– Suport tècnic, assessorament i accés a eines per al desenvolupament i la producció del projecte.
– Hangar posarà a disposició de les persones becades els contactes de la seva xarxa de col·laboradors: proveïdors, tècnics, centres de recerca tecnocientífica o altres institucions artístiques i culturals que pugui necessitar.
– Hangar donarà suport a la difusió i la presentació pública del projecte.
– Aquestes beques no cobreixen les despeses de desplaçament des del lloc de residència al centre ni les despeses d’allotjament o manutenció.

3. Destinatarixs
– Artistes i col·lectius, investigadorxs i desenvolupadorxs de qualsevol edat i nacionalitat que treballin en l’àmbit de la creació amb tecnologia oberta. En el cas dels col·lectius, s’haurà d’establir una persona responsable de projecte.
La convocatòria considerarà projectes que necessitin fer una fase de recerca, desenvolupament, prototipat o producció al laboratori d’interacció d’Hangar.

4. Durada
La durada de la beca és de 3 mesos consecutius a realitzar entre l’1 de gener i el 30 de juny del 2024.

5. Condicions
– Cada persona o col·lectiu es pot presentar a la convocatòria amb un sol projecte.
– El projecte s’haurà de fer principalment amb el Laboratori de soft/hardware i interacció d’Hangar.
– La realització del projecte s’ha de dur a terme en període màxim de 3 mesos consecutius, a concloure obligatòriament abans del 30 de juny del 2024.
– Les despeses subvencionades per la beca hauran de ser dutes a terme dins dels tres mesos d’execució del projecte.

6. Compromisos del projecte seleccionat amb Hangar
– Participar en la dinamització dels Dijous Oberts*, atenent altres creadors i oferint-los suport tècnic gratuït.
– Realitzar un taller obert i gratuït entorn de les eines utilitzades per al desenvolupament del projecte.
– Dur a terme una presentació del projecte durant el període de residència a Hangar en el marc del Paratext.
– Lliurar una memòria final del projecte i una valoració de la residència durant els dos mesos posteriors a la finalització.
– El logotip d’Hangar s’inclourà com a productor o coproductor als crèdits i en tota mena de material de comunicació i difusió de futures presentacions de la investigació que es puguin produir. Si en algun cas no fos possible l’aparició del logotip, el projecte es difondrà i mostrarà acompanyat pel text: “Projecte produït amb el suport de la Beca de Recerca 2023. Hangar.org Centre de Producció i Recerca Artística”
– L’artista cedirà a Hangar els drets de comunicació pública de la investigació per a qualsevol país del món, per a la divulgació i la comunicació (publicacions, dossier de premsa, lloc web del centre, xarxes socials, etc.)

*Els Dijous Oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadors i desenvolupadors de diferents disciplines d’art electrònic que volen treballar amb eines de hardware i software lliure. L’assistència és sempre lliure i gratuïta, i permet als participants trobar-se amb experts tecnològics en eines lliures i col·lectius amb els quals col·laborar i compartir recursos per desenvolupar projectes.

7. Presentació de candidatures
Per inscriure’s com a postulant a aquesta convocatòria cal enviar un correu electrònic a miguel(at)hangar.org amb l’assumpte “Beca de recerca i desenvolupament al Lab de soft/hardware i interacció d’Hangar” adjuntant un dossier en format PDF que contingui els camps següents:
– Dades personals (Nom complet, data i lloc de naixement, foto del DNI o passaport, e-mail de contacte, contacte telefònic).
– Curriculum Vitae, incloent-hi la capacitació tècnica les persones sol·licitants (1.500 caràcters màxim, espais inclosos).
– Descripció del projecte, incloent-hi:
– Resum del projecte (fins a 2000 caràcters incloent espais).
– Tags relacionats (fins a 10 tags).
– Objectius (fins a 1000 caràcters incloent espais).
– Resultats esperats (fins a 2000 caràcters incloent espais).
– Metodologia (fins a 2000 caràcters incloent espais)
– Motivacions per fer la residència al Laboratori d’interacció d’Hangar (fins a 2000 caràcters incloent espais).
– Com es documentarà el projecte (fins a 2000 caràcters incloent espais).
– Calendari i pla de treball, que ha d’incloure la data aproximada d’inici del projecte (fins a 2000 caràcters incloent-hi espais).
– Relació de necessitats tècniques.

* IMPORTANT:
– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixi els límits d’extensió.
– El contingut de les sol·licituds es pot presentar en català, castellà o anglès.

6. Terminis de presentació i calendari
– Termini de presentació de sol·licituds: fins al 5 de gener 2024 a les 14 h (GMT +1).
– Resultats del procés de selecció: 15 de gener 2024.
– Període de residència: tres mesos consecutius, a començar i finalitzar abans del 30 de juny del 2024, a concretar amb Hangar.

9. Comitè de selecció
El comitè de selecció estarà format per unx expert, unx artista i l’equip del Lab d’interacció d’Hangar, es farà públic en els pròxims dies.

El comitè de selecció es pot posar en contacte amb les persones preseleccionades per a una entrevista.

10. Criteris de valoració
El comitè de selecció valorarà els projectes segons:
– La presentació de tots els documents i materials que sol·licita la convocatòria, en el format sol·licitat i amb l’extensió indicada.
– La rellevància i la coherència del projecte en el context de la trajectòria de l’artista.
– La qualitat, rellevància i interès del projecte.
– La capacitació tècnica i el grau d’autosuficiència de la persona sol·licitant.
– La capacitat del projecte d’obrir i compartir el procés de desenvolupament amb les comunitats entorn d’Hangar.
– Presència continuada dins del Laboratori d’Interacció.
– L’encaix de la proposta amb les línies de treball d’Hangar i del mateix Laboratori d’Interacció.
– La viabilitat i el potencial del desenvolupament del projecte a Hangar.

11. Protecció de dades
– D’acord amb la normativa de protecció de dades, s’informa que les dades personals han de ser tractades per Hangar per gestionar la participació en el marc d’aquesta convocatòria. Per obligació legal, les dades no seran cedides a tercers. Es té dret a accedir a les dades aportades, rectificar-les i suprimir-les, així com a exercir els altres drets establerts a la normativa vigent de protecció de dades.
– La presentació de projectes en el marc d’aquesta convocatòria implicarà la presumpció de l’autoria, sent responsabilitat de qui hagi presentat el projecte tota reclamació eventual que pogués sorgir.

12. Acceptació de les bases i de la resolució del jurat
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a Hangar, puguin produir-se amb posterioritat.

Per a més informació:
Miguel Angel de Heras
miguel(at)hangar.org

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies