Beques de producció 2023

Hangar, centre obert per a la recerca i la producció artística de Barcelona, obre una convocatòria per assignar dues beques de producció, amb les quals posa a l’abast de les persones becades el pressupost, l’espai i les condicions tècniques adequades per a la producció d’una obra i la contribució a la seva difusió. Una de les dues beques d’aquesta convocatòria estarà reservada a artistes residents d’Hangar.

Sobre les eines per a la producció a Hangar
Des del lab de producció, Hangar s’especialitza en la producció integral de projectes de qualsevol índole creativa. Implementa totes les etapes en la producció d’un projecte: des de la realització d’informes de viabilitat, desenvolupament i control de pressupostos, fins a la construcció, el muntatge i el manteniment detallat de produccions que inclouen recerques experimentals de materials.

Hangar disposa d’eines, tecnologia, material audiovisual i espais entre el que es troba una sala d’edició de 10 m2 condicionada acústicament i climatitzadament, amb equips per a l’edició i postproducció de vídeo i so.

BASES

1. Objectius
General:
– Coadjuvar els creadors en les seves activitats de recerca i/o producció, al seu treball experimental i al desenvolupament i finalització dels seus projectes.
– Prestar a les artistes assessorament en qüestions referents a la producció: planificació de la producció, elaboració i gestió de pressupostos o investigació en materials i processos constructius.
– Fomentar la documentació, la publicació, la difusió, la transferència i l’intercanvi de coneixement sobre les estructures de producció en l’àmbit de la creació.

2. Prestacions i dotació econòmica de la beca
Cada beca està dotada amb 7000 € bruts per al desenvolupament del projecte escollit, dels quals un mínim del 15% (1,050 €) seran honoraris.

Hangar posarà a disposició de la persona beneficiària:
– Suport tècnic per al desenvolupament i producció del projecte. Les persones becades comptaran amb un paquet d’hores d’assessorament per l’estudi de la viabilitat, el disseny de producció, consultes tècniques o suport administratiu.

– Hangar disposa de diferents espais que podran ser utilitzats en funció de disponibilitat amb un màxim de 6 usos durant el desenvolupament de la beca.

– S’aplicarà el preu bonificat per artista a les tasques encarregades a l’equip tècnic d’Hangar, l’ús extra d’espai o de material audiovisual no incloses al apartats anteriors.

– Hangar posarà a disposició de les persones becades els contactes de la seva xarxa de col·laboradors: proveïdors, tècnics, centres de recerca tecnol-científica o altres institucions artístiques i culturals que pugui necessitar.

– Hangar donarà suport en la difusió i la presentació pública del projecte.

– Aquestes beques no cobreixen les despeses de desplaçament des del lloc de residència al centre ni despeses d’allotjament o manutenció.

3. Destinatàries
– La participació en aquesta convocatòria està oberta a totes les artistes i creadores individuals i col·lectius que treballen en l’àmbit de la creació contemporània. En el cas dels col·lectius, s’haurà d’establir una persona responsable de projecte.

– Les beques de producció es dirigeixen a artistes amb projectes originals i inèdits, i es valorarà especialment la solidesa del projecte i la seva adequació al pressupost i al calendari proposats al dossier presentat a la convocatòria.

4. Durada
– Les durades de les dues beques són de 3 mesos consecutius a realitzar entre l’1 de gener i el 30 de juny del 2024.

5. Condicions
– Cada artista pot presentar la seva candidatura amb un sol projecte, que haurà de ser original.
– Aquestes beques són compatibles amb altres premis i subvencions.
– La realització del projecte s’ha de dur a terme dins d’un període màxim de tres mesos consecutius, a concloure obligatòriament abans del 30 de juny de 2023.
– Les despeses subvencionades per la beca hauran de ser dutes a terme dins dels tres mesos d’execució del projecte.

6. Compromisos del projecte seleccionat amb Hangar
– La utilització d’espais i material tècnic es regiran per les condicions recollides en els fulls de préstec que s’hauran de signar per a cada ús.

– Es farà una presentació pública del projecte, que podrà ser a Hangar o a un altre espai conjuntament acordat en funció de possibles coproduccions o col·laboracions.

– El logotip d’Hangar s’inclourà com a productor o coproductor en els crèdits i en tota mena de material de comunicació i difusió de futures exhibicions. Si en algun cas no fos possible l’aparició del logo, el projecte es difondrà i mostrarà acompanyat pel text: “Projecte produït amb el suport de la Beca de Producció 2023. Hangar.org Centre de Producció i Recerca Artística”

– L’artista cedirà a Hangar els drets de comunicació pública per a qualsevol país del món, per a la divulgació i la comunicació (publicacions, dossier de premsa, lloc web del centre, xarxes socials, etc.)

7. Presentació de candidatures
Per inscriure’s com a postulant a aquesta convocatòria cal enviar un correu electrònic a esther(at)hangar.org amb l’assumpte “Beca de producció Hangar 2023”, adjuntant un dossier en format PDF que contingui els següents camps:

– Dades personals (Nom complet, data i lloc de naixement, foto del DNI o passaport, e-mail de contacte, contacte telefònic).
– Curriculum Vitae (1.500 caràcters màxim, espais inclosos).
– Proposta conceptual (fins a 2.000 caràcters, incloent-hi espais).
– Descripció detallada del projecte (fins a 2.000 caràcters, incloent-hi espais).
– Justificació de la rellevància del projecte. S’inclourà informació sobre l’avanç que el projecte aporta al conjunt de treballs de la persona sol·licitant (fins a 2.000 caràcters, incloent-hi espais).
– Pla de treball, especificant els resultats esperats, el format final i un calendari d’execució, dins d’una durada màxima de tres mesos, que inclogui la previsió de despeses relatives a la realització del projecte. Inclourà els tres mesos escollits per a la realització del projecte (fins a 2.000 caràcters, incloent-hi espais).
– Necessitats tècniques i d’espais a cobrir per part d’Hangar (fins a 1.500 caràcters, incloent-hi espais).
– Pressupost detallat que inclogui la previsió de despeses en honoraris, materials, personal tècnic i lloguer d’espais i equips (tant d’Hangar com externs). Haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la valoració de les despeses pressupostades, tenint en compte la seva tipologia i el pla de treball.
– Selecció de 10 imatges de projectes anteriors produïts.

* IMPORTANT:
– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixi els límits d’extensió.
– El contingut de les sol·licituds es pot presentar en català, castellà o anglès.

8. Termini de presentació i calendari
– Termini de presentació de sol·licituds: fins al 5 de gener 2024 a les 14 h (GMT +1).
– Resultats del procés de selecció: 15 de gener 2024.
– Període de residència: tres mesos consecutius a començar i finalitzar abans de juny de 2024, a concretar amb Hangar.

9. Comitè de selecció
El comitè de selecció estarà compost per:
– Ana Ara, cap de l’Àrea Artística de la Fundació Joan Miró
– Daniel Steegmann Magrané, artista.
– Pense (Joan Febrer) i Esther Doblas, equip del Lab de producció d’Hangar, amb un vot.

El Comitè de selecció es pot posar en contacte amb les persones preseleccionades per a una entrevista.

10. Criteris de valoració
El jurat valorarà els projectes en funció de la informació enviada:

– La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format sol·licitat i amb l’extensió indicada.
– La qualitat de la proposta conceptual i la descripció del projecte.
– La rellevància i coherència del projecte en el context de la trajectòria de l’artista.
– La concreció del pla de treball i la viabilitat tècnica i econòmica de la proposta.

11. Protecció de dades
– D’acord amb la normativa de protecció de dades, s’informa que les dades personals han de ser tractades per Hangar per tal de gestionar la participació en el marc d’aquesta convocatòria. Per obligació legal, les dades no seran cedides a tercers. Es té el dret a accedir a les dades aportades, rectificar-les i suprimir-les, així com a exercir els altres drets establerts a la normativa vigent de protecció de dades.

– La presentació de projectes en el marc d’aquesta convocatòria implicarà la presumpció de l’autoria, sent responsabilitat de qui hagi presentat el projecte tota reclamació eventual que pogués sorgir.

12. Acceptació de les bases i de la resolució del jurat
– La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a Hangar, s’hi puguin produir amb posterioritat.

Més informació
Esther Doblas
esther@hangar.org
Tel.: +34 308 40 41

 

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies