Beques de producció 2021

Hangar, centre de producció i investigació d’arts visuals de Barcelona, ​​obre convocatòria per assignar dues beques de producció. Amb aquestes beques, Hangar posa a l’abast de les persones becades el pressupost, l’espai i les condicions tècniques adequades per a la producció d’una obra i la contribució a la seva difusió en un entorn professional. Encara que aquestes beques estiguin enfocades a la producció d’un projecte, no s’exigeix ​​que el procés hagi d’estar finalitzat en acabar la beca.

BASES

Prestacions i dotació econòmica de la beca
– 5.000 € per cada beca (no acumulables) per al desenvolupament del projecte escollit.
– Assessorament tècnic a la producció.
Nota: en cas de requerir dedicació tècnica exclusiva al projecte, es facturaran els costos de personal tècnic d’Hangar a càrrec del pressupost de producció.

Destinatàries
La participació en aquesta convocatòria està oberta a totes les artistes i creadores individuals i col·lectius que treballen en l’àmbit de la creació contemporània. En el cas dels col·lectius, s’haurà d’establir una persona responsable de projecte.

Les beques de producció es dirigeixen a artistes amb projectes originals i inèdits, i es valorarà especialment la solidesa del projecte i la seva adequació al pressupost i al calendari proposats al dossier presentat a la convocatòria.

Nota:
– Una de les dues places d’aquesta convocatòria estarà reservada a artistes residents d’Hangar.
– Aquestes beques no cobreixen les despeses de desplaçament des del lloc de residència i el centre ni despeses de manutenció.

Presentació de candidatures
Per inscriure’s com a postulant a aquesta convocatòria cal enviar un correu electrònic a marzia(at)hangar.org amb l’assumpte “Beca de producció Hangar 2021”, adjuntant un dossier en format PDF que contingui els següents camps:
– Biografia (fins a 1.500 caràcters, incloent-hi espais).
– Proposta conceptual (fins a 2.000 caràcters, incloent-hi espais).
– Descripció detallada del projecte que es finançaria amb l’ajut sol·licitat (fins a 2.000 caràcters, incloent-hi espais).
– Justificació de la rellevància del projecte. S’inclourà informació sobre l’avanç que el projecte aporta al conjunt de treballs de la persona sol·licitant (fins a 2.000 caràcters, incloent-hi espais).
– Pla de treball, especificant els resultats esperats, el format final i un calendari d’execució, dins d’una durada màxima de tres mesos, que inclogui la previsió de despeses relatives a la realització del projecte (fins a 2.000 caràcters, incloent-hi espais).
– Necessitats tècniques i d’espais a cobrir per part d’Hangar (fins a 1.500 caràcters, incloent-hi espais).
– Pressupost detallat que inclogui la previsió de despeses en honoraris, materials, personal tècnic i lloguer d’espais i equips (tant d’Hangar com externs). Haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la valoració de les despeses pressupostades, tenint en compte el pla de treball exposat en la memòria i la seva tipologia.
– Selecció de 10 imatges de projectes elaborats.
– Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de tots els membres del projecte en cas de ser col·lectius.

Termini de presentació
El termini de recepció del material finalitza 
el 2 de maig de 2021 a les 23.59 h GMT + 1.

Selecció
La selecció dels projectes serà a càrrec de la Comissió de Programes d’Hangar. La resolució es comunicarà abans del 15 de maig de 2021.

Criteris de valoració
El jurat valorarà els projectes en funció de la informació enviada: la proposta conceptual, la descripció del projecte, la justificació sobre la seva rellevància i la valoració en el conjunt de treballs de la persona sol·licitant, el pla de treball i la viabilitat tècnica i econòmica.

* IMPORTANT:
– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin els límits d’extensió.
– El contingut de les sol·licituds es pot presentar en català o castellà.
– El comitè de selecció pot posar-se en contacte amb les persones preseleccionades per a una entrevista.

Acceptació de les bases i de la resolució del jurat
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a Hangar, s’hi puguin produir amb posterioritat.

Condicions
– Les persones becades signaran un contracte pels usos dels espais d’Hangar i accepten les condicions d’ús habituals del material tècnic.
– La presentació dels resultats de les beques serà pública i es durà a terme a Hangar en el marc dels Paratext (dates a concretar entre cada artista i Hangar), sense detriment d’altres presentacions que tinguin previstes les persones sol·licitants.
– Aquestes beques són compatibles amb altres premis i subvencions, exceptuant aquesta mateixa convocatòria.
– La realització del projecte s’ha de dur a terme dins d’un període màxim de tres mesos, a concloure obligatòriament abans del 31 de novembre de 2021.
– Les despeses subvencionades per la beca hauran de ser realitzades dins dels tres mesos d’execució del projecte.
– Cada artista pot presentar la seva candidatura amb un sol projecte.
– El logotip d’Hangar s’inclourà com a coproductor en els crèdits i en tota mena de material de comunicació i difusió de futures exhibicions. Els projectes i les imatges resultants podran ser comunicades en qualsevol format en el context de la convocatòria.

Més informació:
Marzia Matarese
marzia@hangar.org
Tel.: +34 308 40 41 ext. 22

 

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies