Convocatòria per a residències amb taller d’estada mitjana (6 mesos) a Hangar, amb allotjament o sense

Oberta la convocatòria per a residències d’estada mitjana (6 mesos), amb possibilitat d’allotjament en la residència per a artistes d’Hangar.
Termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de novembre de 2023 a les 23.59 h.
Places disponibles: 2
Durada de la residència: des de gener del 2024 fins al juny del 2024.
Resultat de la selecció: finals de desembre del 2023.
Accés a taller, programes i serveis: 130,26 €/mes (IVA inclòs).
Accés a taller, programes i serveis + allotjament: 600 €/mes (IVA inclòs).
Fiança: 130 € que es tornaran al final de l’estada.

Hangar és un centre que manté (és a dir, que genera, actualitza, revisa, repara i sosté) les condicions necessàries per facilitar la producció i la investigació artística, entenent-les com a pràctiques i formes d’especulació crítica que tenen capacitat de resposta davant dels debats i urgències contemporànies.

Hangar funciona com un ecosistema fet d’eines, espais, maneres diverses de dur a terme acompanyaments, programes i convocatòries, però sobretot conformat pels qui l’habiten o hi participen.

Ser artista resident a Hangar és prendre part en aquest ecosistema des de la co-responsabilitat o la co-dependència; nodrint-se’n i nodrint-lo alhora.

A qui va dirigida

Aquesta convocatòria s’adreça a artistes individuals o col·lectius (els membres dels quals no tinguin a més pràctiques individuals).

Qualsevol artista, de qualsevol nacionalitat, pot optar a les residències d’estada llarga. Les despeses del viatge i l’estada a Barcelona, ​​així com la contribució d’accés a taller, programes i serveis, són a càrrec de qui realitza la residència.

Aquestes residències estan destinades a pràctiques localitzades en l’àmbit de l’Art Contemporani, en les diferents formalitzacions i llenguatges.

Atenció:
La residència no inclou cap assegurança mèdica. Per a residents internacionals, és aconsellable que cada persona tramiti una assegurança mèdica al seu país d’origen vàlid pel període de residència a Hangar.

Tallers i espais d’ús quotidià

Cada resident disposa d’un espai de treball de 30 m2 en una nau compartida amb la resta de residents. Hi ha parets que proporcionen divisions visuals però no acústiques o climàtiques. Hi ha alguns tallers que fan 60m2 l’espai dels quals es comparteix entre dos artistes. És important tenir en compte que la naturalesa de l’espai no possibilita la convivència amb pràctiques que generin de forma sostinguda soroll, olors o materials en suspensió que puguin molestar a altres.

Prestacions dels tallers: taula i cadira de treball, presa de corrent elèctric, connexió a internet (wi-fi) i calefacció. Està prevista la instal·lació del sistema de climatització per a la propera reforma descrita a l’apartat “nota important”.

Altres prestacions compartides: cuina, dutxes i WC.

L’horari d’accés al taller és lliure, 24/7/365.

Recursos compartits

1. Ús dels serveis següents de forma gratuïta: laboratori d’imatge digital i autoedició de vídeo, espais d’Hangar (Antigues oficines, Ricson i Polivalent) i lloguer de material audiovisual. Els espais són una eina compartida i com a tal estan subjectes a processos de reserva i disponibilitat per garantir precisament aquest ús compartit.

2. Assessories gratuïtes en qüestions referents a la producció artística (assessories en planificació de la producció, elaboració i gestió de pressupostos, etc.). Hangar disposa de 3 laboratoris (Construcció, Interacció & Soft/hardware, i interfícies i xarxes) que estan a disposició de lxs residents en forma d’un banc d’hores gratuïtes. La resta d’hores es facturen a una tarifa molt reduïda.

3. Consultories gratuïtes un cop per setmana en el marc dels Dijous Oberts als laboratoris d’Hangar i amb els col·lectius residents.

4. Accés gratuït a les activitats que tenen lloc a Hangar.

5. Difusió de la pràctica i dels processos artístics integrant-los al projecte de comunicació i publicacions d’Hangar.

6. Organització d’una presentació pública dins el marc dels Paratext.

7. Convocatòries de diverses beques de producció i recerca.

Procés de sol·licitud

La sol·licitud s’enviarà en format PDF al correu ariadna(at)hangar.org amb l’assumpte “Convocatòria residència estada mitjana Hangar 2024-26”.

El document ha de contenir:

1. Dades personals (Nom complet, data i lloc de naixement, foto del DNI o passaport, e-mail de contacte, contacte telefònic).

2. Declaració d’artista: La declaració d’artista és l’Artist statement en anglès. No és una biografia i sí que és un breu discurs sobre la intencionalitat del treball, cosa que el caracteritza, les seves temàtiques, les referències que maneja i el tipus de formalitzacions que sol adoptar (2500 caràcters màxim, espais inclosos).

3. Currículum Vitae (2500 caràcters màxim, espais inclosos).

4. Carta de motivació (3000 caràcters màxim, espais inclosos). La carta ha d’incloure, entre altres coses que lxs candidats/des considerin oportunes:
– Per què Hangar? Això és, de quina manera la pràctica artística troba a Hangar un context específic i idoni i de quina manera es pot vincular amb el centre, les línies de treball i amb altres pràctiques residents o comunitats que interpel·la el centre.
–¿Per què ara? Això és, de quina manera Hangar afavoreix oportunitats de desenvolupament en el punt actual del recorregut en què es troben lxs candidats.

5. Dossier gràfic d’una selecció de projectes (fins a un màxim de 5 treballs; fitxes tècniques, imatges, textos i enllaços corresponents).

6. URL web personal, si n’hi ha.

IMPORTANT: No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin els límits d’extensió.

Procés de selecció

El comitè de selecció està compost pel Jurat estable, la direcció d’Hangar i la coordinadora de residències (amb veu, sense vot).

El comitè de selecció es reserva el dret de deixar desertes algunes de les places de la convocatòria.

Criteris de valoració

1. La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format sol·licitat i amb l’extensió indicada.

2. Es valoraran les pràctiques, els bagatges o les disposicions que mostrin un coneixement de les particularitats d’Hangar com a centre de recerca i producció artística. Ja sigui perquè el treball posa en obra interessos, tècniques o tecnologies que trobaran a Hangar agafadors i acompanyaments que els són especialment rellevants; o perquè les candidatures fan explícita la voluntat –o portaven implícita una capacitat– de nodrir i intervenir a l’entorn Hangar, incloent-hi els seus serveis, les seves metodologies, les seves línies de recerca i les seves maneres d’estar, d’incidir i de resistir al món a general.

3. El moment en què es troben lxs artistes en presentar la seva candidatura. El que han fet fins aleshores, el que es proposen fer i la coherència i l’estat de maduració dels seus processos actuals en relació amb els anteriors.

4. Interès, solidesa i singularitat de la pràctica, així com la sintonia entre les seves metodologies i processos i els valors i metodologies d’Hangar.

5. Es valoraran tant candidatures d’artistes amb un recorregut incipient com candidatures d’artistes amb més grau d’experiència o consolidació. Atès que a Barcelona hi ha nombroses oportunitats per a artistes emergents, Hangar també es vol ser un espai per a trajectòries més llargues.

6. La resolució perseguirà la diversitat i la complementarietat de pràctiques i bagatges. El jurat prestarà atenció a col·lectius i geografies amb menys representació en el context artístic.

7. Els processos de selecció, així com els materials que aquests sol·liciten, tendeixen a funcionar sobre la base de tota una sèrie de consensos entorn de la manera com s’expressen i es descriuen les pràctiques artístiques. Des d’aquesta consciència, es valoraran tota mena de llenguatges i maneres de retre comptes de la trajectòria professional.

Protecció de dades

1. D’acord amb la normativa de protecció de dades, s’informa que les dades personals han de ser tractades per Hangar per tal de gestionar la participació en el marc d’aquesta convocatòria. Per obligació legal, les dades no seran cedides a tercers. Es té el dret a accedir a les dades aportades, rectificar-les i suprimir-les, així com a exercir els altres drets establerts a la normativa vigent de protecció de dades.

2. La presentació de projectes en el marc d’aquesta convocatòria implicarà la presumpció de l’autoria, sent responsabilitat de qui hagi presentat el projecte tota reclamació eventual que pogués sorgir.

Sessions informatives

Si vols conèixer com opera Hangar, els seus espais, programes de recerca o resoldre dubtes sobre la convocatòria, aquí pots escoltar la sessió informativa del passat 15 de novembre:

 

Més informació i enviament de sol·licituds
Ariadna Guiteras
+34 93 308 4041
ariadna(at)hangar.org

 

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies