Convocatòria per a incorporar una persona en l’àrea de mobilitat i internacionalització, dinamitzant programes d’intercanvi i xarxes de recerca

SOBRE HANGAR

Hangar és un centre que genera, actualitza i manté les condicions necessàries per a facilitar i promoure la producció i recerca artístiques entenent-les com a pràctiques i formes d’especulació crítica que tenen capacitat de resposta enfront dels debats i urgències contemporanis.

Hangar és un centre que vol atendre de manera integral o parcial la producció artística contemporània, entenent que aquesta requereix un espai per a l’experimentació, la recerca i la transferència de coneixements; unes eines per a la producció i una relació sostinguda amb comunitats i agents còmplices que puguin acompanyar el desenvolupament i la presentació d’un projecte.

Hangar entén l’art com a pràctica productora de coneixement, i per tant, defensa la recerca artística com una modalitat de recerca de ple dret, dotada d’una modalitat específica de descobriment i de producció de sabers.

Hangar té una idea oberta de l’art contemporani, com a node de connexió entre diverses formes de sensibilitat i de coneixement capaç d’una imaginació especulativa singular. Per això Hangar porta a la pràctica, amb totes les conseqüències, la interacció de l’art contemporani amb la recerca tecnològica i científica; amb altres àmbits de creació i amb els estudis culturals. Hangar reivindica el paper pioner de l’art en l’escrutini crític de qüestions com per exemple la transició ecològica, la governança tàcita de les infraestructures, els dissenys tecnològics, els privilegis de gènere, classe o raça, i les disfuncions neoliberals.

Hangar pretén fer de la creació i recerca artístiques i de les seves institucions agents capaços de modificar o inspirar modificacions en les coordenades de vida actuals.

SOBRE EL LLOC DE TREBALL

Marc

Hangar està compromès amb la internacionalització del treball de les/dels artistes i amb aquest propòsit ha establert i amplia permanentment una xarxa internacional d’institucions i de professionals independents, amb els quals manté un marc de diàleg i de col·laboració.

En paral·lel, en relació amb les línies de recerca-acció del centre, Hangar estableix col·laboracions i xarxes internacionals amb altres institucions posant en obra fonts de finançament específiques.

Funcions

– Disseny del projecte d’internacionalització d’Hangar junt amb la direcció i en complicitat amb la resta de l’equip. La internacionalització inclou, d’una banda, l’establiment d’aliances per a la mobilitat nacional i internacional d’artistes i investigador(e)s i, d’altra banda, l’establiment de xarxes internacionals vinculades a projectes de recerca del centre o a línies estratègiques del sector.

– Prospecció i desenvolupament de convenis o contextos de col·laboració incloent la cerca de finançament associat (redacció i justificació d’ajudes i subvencions específiques locals i internacionals).

– Coordinació, redacció i edició dels textos i continguts de comunicació vinculats als projectes d’internacionalització i mobilitat.

– Participació en la coordinació logística de les activitats derivades d’aquests programes a Hangar.

– Seguiment i acompanyament d’artistes que Hangar rep i al revés d’artistes per als quals Hangar organitza ocasions de mobilitat nacional i internacional.

– Seguiment i cura de la relació amb les diferents institucions col·laboradores.

– Contribució a les tasques de manteniment i recepció en oficines que es distribueixen entre l’equip d’Hangar.

Requisits i criteris de valoració

– Tenir experiència demostrable en les funcions que es detallen com a requeriments per al lloc.

– Tenir habilitats de comunicació parlada i escrita, sent capaç d’expressar-se en anglès, castellà i català.

– Capacitat per a treballar en equip i en un context dinàmic i canviant. A més de les funcions específiques del lloc, treballar a Hangar és contribuir en l’execució de certes tasques comunes transversals no específicament assignades.

– Es valorarà la xarxa de contactes local i internacional en l’àmbit de la recerca i/o creació artística o la capacitat d’identificar i establir-la en sintonia amb els objectius d’Hangar.

– Coneixement d’Hangar i interès per les línies de treball i de recerca del centre així com per la singularitat de la seva forma i funcionament institucionals.

– Es valorarà el coneixement del context en el qual s’integra Hangar i els desafiaments i oportunitats que se’n deriven.

CONDICIONS

– Mitja jornada, 25 hores setmanals, de dilluns a divendres.*

– Salari brut anual: 19.800€

– Contracte: indefinit després d’un període de prova de 2 mesos

– Lloc de treball: Hangar, C/Emília Coranty, 16 08018 Barcelona

*Entre l’equip d’Hangar hi ha diversos càrrecs que tenen una dedicació parcial. Aquesta decisió respon a la intenció de facilitar el treball a Hangar amb el desenvolupament d’altres activitats professionals, com la pràctica artística, curatorial o docent, per exemple.

DOCUMENTACIÓ PER A PRESENTAR CANDIDATURA

– Carta de motivació en la qual s’incloguin experiències de treball en equip i capacitats requerides per al lloc de treball que no quedin recollides al currículum.
(extensió màxima: 2 pàgines)

– Dades de contacte de dues persones a qui poder demanar referències.
(correu electrònic i telèfon)

– Una breu anàlisi de la dimensió internacional actual d’Hangar i anotacions per a possibles desenvolupaments de mobilitat i recerca, pensant en el paper que juga o pot jugar Hangar a l’ecosistema de creació local.
(extensió màxima: 3 pàgines)

– Curriculum vitae
(extensió màxima: 3 pàgines)

ENVIAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ

Les/els interessades/ats, hauran d’enviar per correu electrònic la documentació requerida en un sol PDF amb l’assumpte «Convocatòria relacions internacionals» a: info(at)hangar.org

CALENDARI DE RESOLUCIÓ

Termini per al lliurament de candidatures:
fins al 15 de setembre de 2022 inclòs (GMT +1).

Entrevistes amb la direcció i dos membres del Matronat d’Hangar:
22 i 23 de setembre de 2022

Incorporació:
Primera setmana d’octubre de 2022

MÉS INFORMACIÓ

info(at)hangar.org amb l’assumpte “Consulta convocatòria relacions internacionals”

T. 93 308 40 41

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies