Encura VI: Residència de recerca curatorial entre Barcelona i Madrid

Hangar, Casa de Velazquez i hablarenarte amb el suport d’AC/E obren una convocatòria per assignar una beca destinada a comissarixs i investigadorxs espanyols o estrangers residents al territori espanyol per realitzar una residència de recerca curatorial de tres mesos de durada, des de mitjan novembre 2023 a mitjan febrer del 2024, entre Barcelona i Madrid.

Sobre Encura
Encura és un programa de residències de recerca que pretén promoure, expandir i complexitzar els processos de recerca curatorial entrellaçant els contextos artístics de Barcelona i Madrid, encoratjant i possibilitant investigacions curatorials que no tinguin com a resultat projectes expositius convencionals. En les seves primeres quatre edicions, Encura va ser liderat per Hangar en col·laboració amb hablarenarte i Curators network, en la seva cinquena edició incorpora La Casa Encendida com a institució colíder del projecte, i en la seva sisena edició el projecte incorpora Casa de Velázquez com a colíder amb Hangar i hablarenarte.

Objectius d’Encura
Des de la seva primera edició, Encura es planteja com una proposta no necessàriament resultativa, que posa en valor els processos de recerca i intercanvi que no atenen exclusivament el format expositiu com a horitzó de materialització de la investigació curatorial. Entre els seus objectius es troba el de donar suport a la investigació curatorial i promoure la cooperació territorial en la generació i transferència de coneixements i maneres de fer a través de l’art.

Encura infereix la investigació comissarial com un espai polític-afectiu que convoca els seus propis valors, preguntes, llenguatges i possibilitats. La seva porositat i capacitat d’entrecreuament amb altres agents i pràctiques, imaginant narracions i accions polifòniques, des d’allò que és teòric i des d’allò que és sensible, sempre en un estar amb i fer amb altres, implica també una metodologia ètic-política en si mateixa, que al seu torn possibilita el qüestionament de les maneres de fer i produir. Com a dispositiu de recerca curatorial específica i situada, Encura es fonamenta en la convivència, la col·laboració, el diàleg i la interdependència entre els contextos Madrid i Barcelona, ​​que es proposa treballar metodologies investigatives que desafiïn les jerarquies i lògiques de la producció de coneixements privatives i individualitzades. Encura promou el desbordament de disciplines, i els temps d’intercanvi i investigació desaccelerats i no productivistes, possibilitant les condicions materials adequades perquè un procés investigatiu tingui la solidesa i el grau d’experimentació necessari per poder desenvolupar projectes curatorials pertinents als seus contextos, i que responen a les preguntes i urgències del moment en què vivim i treballem.

Convocatòria Encura VI
Encura VI assignarà uns honoraris de 2500 € i despeses de manutenció de 1500 € per a la persona seleccionada.

Els projectes de recerca sol·licitants hauran d’interessar-se per pràctiques artístiques inscrites a cadascuna de les ciutats, i hauran de contemplar la col·laboració i el diàleg amb artistes o agents residents a Hangar i Casa de Velázquez.

Encura VI destinarà una partida de fins a 2.800 € per dur a terme una activitat pública a cada ciutat que compti amb la participació d’almenys un/a resident a cada centre. Aquesta beca no contempla la possibilitat d’un resultat expositiu. Es tracta d’una invitació a experimentar amb un altre tipus d’activacions, socialitzacions, obertures i formats del projecte, amb encaix en els programes estables de les institucions convocants, disposant d’un pressupost per a les despeses derivades de la investigació de fins a 1.000 €.

Què ofereix Encura VI
A Barcelona
– Allotjament de la persona seleccionada i espai de treball a Hangar durant els primers dos mesos de residència.
– Contacte i immersió a l’escena artística local amb l’acompanyament de Veronica Valentini, responsable de xarxes i residències internacionals a Hangar.
– Espai de presentació del projecte a la Sala Ricson d’Hangar.

A Madrid
– Allotjament de la persona seleccionada, espai de treball, contacte i visites amb lxs artistes residents facilitats per la Casa de Velázquez.
– Acompanyament i contacte i immersió en l’escena artística local facilitat per l’equip de hablarenarte com a mediador entre la persona candidata i el context de la ciutat.
– Espai de presentació del projecte per decidir entre la persona candidata i hablarenarte.

Dotació de la beca
Encura posa a disposició de la persona beneficiària:
– Honoraris per a lx comisarix: 2500 € bruts.
– Despeses de manutenció de fins a 1500 € bruts.
– Borsa de recerca per a artistes, col·laboradorxs i agents participants en la recerca de fins a 1.000 € bruts.
– Borsa de producció lligada a la proposta d’activació o socialització de la investigació curatorial desenvolupada de fins a 2800 € bruts.
– Els costos de tots els desplaçaments entre el lloc de residència habitual de lx comissarix a Barcelona i Madrid són de fins a 500 € bruts.
– Allotjament i espai de treball a Hangar, Barcelona.
– Allotjament i espai de treball a Casa de Velázquez, Madrid.
– Acompanyament a la investigació i mediació en ambdós contextos.
– Suport tècnic per al desenvolupament i la producció del projecte a Madrid i Barcelona.

Persones destinatàries
– La convocatòria s’adreça a comissarixs i investigadorxs majors d’edat, de nacionalitat espanyola o persones estrangeres residents a l’Estat espanyol, en qualsevol de les etapes de professionalització.
– Es podrà concórrer a la convocatòria de forma individual o col·lectiva, cas en què haurà de nomenar-se una persona representant de lxs autorxs del projecte de recerca curatorial.
– Lx autorx o autorxs del projecte de recerca curatorial no podran formar-ne part en qualitat d’artista. No podran tampoc presentar-se els qui hagin obtingut premi en convocatòries anteriors d’Encura, ni presentar-se més d’un projecte per investigador tant de forma individual com col·lectiva.
– No hi ha límit d’edat. El projecte es valorarà en relació amb el moment de la carrera professional de la persona candidata.
– Les persones sol·licitants s’han de comprometre a estar disponibles durant els tres mesos que dura la residència.
– Els projectes presentats poden emmarcar-se en una investigació ja en desenvolupament o es poden articular per a aquest propòsit específic.

Calendari i durada
La residència, de tres mesos de durada, es desenvoluparà en estades a Barcelona i Madrid entre mitjans de novembre del 2023 i mitjans de febrer del 2024. Concretament, entre el 14 de novembre i el 14 de gener a Barcelona (Hangar), i entre el 15 de gener fins al 15 de febrer de 2024 a Madrid (Casa de Velázquez).

Procés de sol·licitud
Les candidatures s’han d’enviar en un únic document en format PDF que no superi les 10 pàgines a veronica@hangar.org amb l’assumpte “Convocatòria Encura VI”.
Aquest document haurà d’incloure:

1. Dades personals:
– Nom;
– cognom(s);
– adreça completa (si us plau, incloure ciutat i país);
– número de telèfon;
– correu electrònic;
– data de naixement;
– nacionalitat.

2. Breu biografia de la trajectòria professional de la persona solicitant, a manera de CV redactat sota els mateixos criteris de la persona candidata, incloent-hi links, documentació o materials de projectes anteriors (fins a 1.000 caràcters incloent espais)

3. Carta de motivació, molt especialment les raons que l’han portat a interessar-se per aquesta residència en concret i els objectius que, amb l’estada, espera assolir en el desenvolupament professional i creatiu.

4. Proposta de projecte a desenvolupar durant la residència del comissari (fins a 1.000 caràcters incloent espais)

5. Descripció del projecte, incloent-hi:
– Un resum del projecte (fins a 2.000 caràcters incloent espais);
– la metodologia plantejada (fins a 2.000 caràcters incloent espais);
– lxs possibles col·laboradors i artistes involucrats i la seva justificació en el projecte (fins a 1.500 caràcters incloent espais);
– un esum d’un possible marc d’activació o socialització del projecte (fins a 1.500 caràcters incloent espais),
– el calendari i pla de treball;
– un màxim de 5 imatges del projecte (1 obligatòria, 4 opcionals).

* IMPORTANT
No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida o excedeixin els límits d’extensió.

Terminis
Recepció de sol·licituds: fins divendres, 21 de juliol de 2023 a les 13:00 (GMT+1)
Resolució: divendres, 28 de juliol 2023
Inici de la residència: a partir del 14 de novembre de 2023.

Procés de selecció
El comitè de selecció estarà compost per:
– Anna Manubens, directora d’Hangar i Veronica Valentini, responsable de xarxes i residències internacionals d’Hangar
– Directora artística de Casa de Velázquez
– Flavia Introzzi i Emma Brasó, de l’equip de hablar en arte

Criteris de valoració
Encura VI valorarà positivament aquells projectes de recerca compromesos amb:
– Una indagació de les disposicions dels termes de producció del saber que mobilitzi un pensament crític capaç d’elaborar fronts de lluita estètica i política.
– La creació d’un diàleg entre els contextos de Barcelona i Madrid, i la pertinència de les dues estades per al desenvolupament d’una investigació curatorial situada.
– La transformació i experimentació, fent convergir diferents formats i llenguatges de la teoria i de la pràctica curatorial que expandeixin les lògiques tradicionals de producció d’exposicions.
– El facilitament de processos de recerca i transferència de coneixements a públics transversals, no necessàriament especialitzats.
– La generació de noves formes de subjectivitat i d’entendre el món des de posicions crítiques, no hegemòniques, transfeministes, antiracistes i no capacitistes.
– Els processos col·laboratius en la presa de decisions i noves formes d’experimentació en les relacions amb artistes i agents col·laboradors.
– La responsabilitat i el grau de compromís que es convoca en els processos investigatius i què passa amb els coneixements acumulats en el transcurs d’aquests.
– La proposta de formats innovadors de codi obert per a la socialització, visibilització i documentació del procés de recerca curatorial.
– Es valorarà l’enllaç amb els objectius de l’Agenda 2030, i en especial pel que fa a la igualtat de gènere, reducció de les desigualtats, sostenibilitat i acció pel clima.
– L’afinitat amb els programes i les línies de treball de les institucions convocants.

Compromisos del projecte seleccionat
– Realitzar una presentació pública del projecte a Hangar durant la segona setmana de gener 2024.
– Realitzar almenys una presentació pública del projecte a Madrid durant la segona setmana de febrer del 2024.
– Fer una memòria amb els detalls de les activitats dutes a terme durant la residència, valoració del treball desenvolupat durant l’estada, del programa de residència, de les institucions i dels beneficis professionals obtinguts
– La persona seleccionada ha de comprometre’s a estar presencialment almenys un 80% del temps al lloc de la residència.
– Acreditar el programa Encura i incloure el seu logotip, a més del d’Hangar, Casa de Velázquez, parlar-ne en totes les comunicacions públiques del projecte.

Per a més informació
Veronica Valentini
veronica@hangar.org
T. 93 308 40 41

Amb la col·laboració de:

       

Amb el suport de:

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies