espais c. Residència a una escola pública d’educació primària 2023-24

Hangar obre una convocatòria perquè unx artista realitzi una residència durant el curs 2023-2024 a una escola d’educació primària, dins del programa espais c. Creació contemporània a les escoles de Barcelona. La persona seleccionada per Hangar durà a terme la seva residència en un espai de treball (estudi/taller) ubicat a l’escola pública Ramón Llull, que ha estat seleccionada mitjançant convocatòria, en el marc de la CUP (Convocatòria Unificada de Programes), que anualment convoca el Consorci d’Educació.

Lx artista seleccionat no desenvoluparà classes o tallers a l’escola, sinó que farà servir l’espai cedit a l’escola com a taller propi durant un any, per estar present al centre i compartir amb l’alumnat el desenvolupament dels seus projectes i investigacions, generant un lloc aprenentatge mutu i diàleg compartit. Amb això, intentem explicitar l’especificitat de la pràctica artística i les seves maneres de fer, com a dispositiu per a la mobilització de pensament crític que s’expandeix molt més d’un espai únic i fix, i on fer coses amb altres persones sigui la convergència d’accions conjuntes reunides al voltant d’allò que és especulatiu i sense objectius concrets de resultat.

Convocatòria
Places
disponibles: 1
Durada de la residència: des del setembre del 2023 fins al juliol del 2024.
Resultat de la selecció: principis d’agost de 2023.
Termini de presentació de sol·licituds: fins al 26 de juliol de 2022 a les 23.59.

Sobre espais c
espais c
. Creació contemporània a les escoles és un programa promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, ​​l’Institut de Cultura de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. La coordinació del programa és a càrrec d’Experimentem amb l’Art, i compta amb la participació d’Hangar, la Fundació Antoni Tàpies, la Fundació Suñol, La Capella i Chiquita Room, com a entitats de mediació i acompanyament. Durant el bienni 2021-2023 es va assajar una primera versió del programa, que es fonamenta en la vinculació d’unx artista amb una escola pública d’educació primària. Lxs artistes seleccionats desenvolupen una residència d’un any a l’escola, que posa a la seva disposició un espai (un estudi/taller) on se situa la seva residència. Aquest espai és obert i accessible a l’alumnat perquè puguin desenvolupar els seus projectes compartint l’estudi/taller amb lx artista.

Els objectius generals del programa són:
– Participar activament en els processos de generació de coneixements, pensament i transformació educativa.
– Potenciar la presència de l’art a l’àmbit educatiu.
Posar en valor el treball en xarxa, col·laboratiu i amb el territori.
– Situar l’espai de treball (taller) en un entorn relacional per afectar i ser afectat pels processos educatius i viceversa.
– Incentivar la presència situada d’artistes als centres educatius, a partir de la residència a cada espai c com a espai de col·laboració, orientat al desenvolupament de processos de recerca artística i educativa.

Què ofereix espais c
espais c posa a disposició de la persona beneficiària:
– Honoraris: 4000 € bruts.
– Borsa de producció lligada a la proposta d’activació de l’espai c de fins a 1800 € bruts (d’aquesta partida, 150 € es podran destinar a ser negociats en comissió amb l’alumnat).
– Espai de treball (estudi/taller) dins de l’escola pública Ramón Llull, ubicada a l’Avinguda Diagonal, 275, 08013 Barcelona (Imatges al peu d’aquesta convocatòria).
– Difusió de la pràctica i dels processos desenvolupats en el transcurs de la residència, integrant-se al pla de comunicació d’Hangar i del programa espais c.
– Ús dels següents recursos d’Hangar de forma gratuïta: laboratori d’imatge digital i autoedició de vídeo, espais d’Hangar i lloguer de material audiovisual. Els espais de Hangar són una eina compartida i com a tal estan subjectes a processos de reserva i disponibilitat per garantir precisament aquest ús compartit.

A qui va dirigida
Aquesta
convocatòria està dirigida a artistes la pràctica dels quals habiti, graviti, tensioni, investigi la intersecció entre art i l’educació. Ens interessen especialment pràctiques els llenguatges i metodologies de les quals siguin capaços d’eixamplar els imaginaris, les sensibilitats, els contorns i entorns que habitualment separen els àmbits de l’art i l’educació.

No hi ha límit d’edat.

Les persones sol·licitants s’han de comprometre a estar disponibles durant els mesos que dura la residència.

Compromisos de lx seleccionadx
– Definir conjuntament amb el centre educatiu i l’equip de mediació d’Hangar, les característiques, les predisposicions i les metodologies de l’espai c.
– Formar part de la comissió de l’espai c i assistir a les reunions que s’estableixin.
– Participar en les reunions de seguiment i valoració amb Hangar, el centre educatiu i els equips de coordinació general del programa (segons calendari).
– Participar en les sessions de formació associades al programa.
– Obrir i estar a l’espai c per acompanyar l’alumnat i equip docents almenys 4 hores a la setmana en un horari prèviament coordinat amb l’escola.
– Compartir processos amb lalumnat i lequip docent, i poder col· laborar amb la resta dagents de lentorn.
– Fer visibles els processos de creació de l’espai c (els propis i els de l’alumnat) entre l’escola i context artístic.
– Comunicar i difondre els processos o resultat dels processos desenvolupats a l’espai c, acreditant degudament el programa i les entitats que l’impulsen.
– Usar només imatges i veus on aparegui l’alumnat i lxs adults que prèviament hagin donat consentiment per a aquest efecte.
– L’autoria dels processos duts a terme a l’espai c, serà propietat dels seus autors: artista, alumnat, etc.
– Sempre que els processos de creació comprenguin algun resultat que es pugui mostrar (en qualsevol format: digital, imprès, expositiu, etc.) s’haurà de citar: Obra/projecte/peça realitzada en el marc del programa espai c, nom de l’escola i any.

Procés de sol·licitud
La sol·licitud s’enviarà en un sol document en format pdf al correu carolina(at)hangar.org amb l’assumpte “Convocatòria residència espais c 2023-24”.

El document ha de contenir:
1. Dades personals (Nom complet, data i lloc de naixement, contacte, e-mail, contacte telefònic).
2. Declaració d’artista. Es tracta de l’anomenat Artist statement en anglès. No és una biografia, sinó un breu discurs sobre la intencionalitat del treball, allò que el caracteritza, les seves temàtiques, les referències que maneja i el tipus de formalitzacions que sol adoptar (2500 caràcters màxim, espais inclosos).
3. Currículum Vitae (2500 caràcters màxim, espais inclosos).
4. Carta de motivació (3000 caràcters màxim, espais inclosos). La carta ha d’incloure, entre altres coses, que els candidats considerin oportunes:
– Per què participar en espais c? Això és, de quina manera la pràctica artística troba en aquest programa un context específic i idoni per al seu desenvolupament i de quina manera es pot vincular amb l’escola, les línies de treball i amb altres pràctiques residents o comunitats que interpel·la el centre.
– Metodologia plantejada, pla de treball, intencions i els objectius que, amb l’estada, espera assolir en el desenvolupament professional i creatiu.
5. Breu llistat de projectes o experiències prèvies que puguin servir de referència o antecedent de treball a la intersecció entre art i educació (fins a 1.000 caràcters incloent espais)
6. Una o dues imatges per a difusió.
7. URL web personal (si es compta amb ella).

IMPORTANT
– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida o excedeixin els límits d’extensió.
– Podran presentar-se a la convocatòria persones físiques a nivell individual o col·lectius, cas en què s’haurà d’assenyalar un representant al qual la resta dels integrants del col·lectiu hauran de cedir els drets de representació i amb el qual s’entenen totes les relacions obligacionals.

Procés de selecció
El comitè de selecció estarà compost per:
– Anna Manubens, directora d’Hangar, i Carolina Jiménez, responsable de l’acompanyament y la mediació d’espais c per Hangar.
– Amb caràcter consultiu, aquesta selecció s’ampliarà a membres d’escola Ramon Llull.

El comitè de selecció podrà posar-se en contacte amb els artistes preseleccionades per a una entrevista.

IMPORTANT
– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida o excedeixin els límits d’extensió.
– Podran presentar-se a la convocatòria persones físiques a nivell individual o col·lectius, cas en què s’haurà d’assenyalar un representant al qual la resta dels integrants del col·lectiu hauran de cedir els drets de representació i amb el qual s’entenen totes les relacions obligacionals.

Criteris de valoració
1. La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format sol·licitat i amb l’extensió recomanada.
2. Es valoraran les pràctiques, els bagatges o les disposicions que mostrin un coneixement del context educatiu i les particularitats d’Hangar com a centre de recerca i producció artística.
3. Capacitat per treballar en xarxa, en un context dinàmic i canviant. Es prioritzaran trajectòries compromeses amb els processos col·laboratius en la presa de decisions i noves formes d’experimentació en les relacions entre agents del context artístic i educatiu.
4. Interès, solidesa i singularitat de la pràctica, així com la sintonia entre les seves metodologies i processos i els valors i les metodologies tant del programa espais c i com d’Hangar.
5. El moment en què es troben els artistes en presentar la seva candidatura. El que han fet fins aleshores, el que es proposen fer i la coherència i l’estat de maduració dels seus processos actuals en relació amb els anteriors.
6. La resolució perseguirà la diversitat i la complementarietat de pràctiques i bagatges.

Més informació i enviament de sol·licituds
Carolina Jiménez
carolina(at)hangar.org
T. 93 308 40 41

 

Amb el suport de:

Amb la complicitat de:

     

Taller a l’escola pública Ramón Llull:

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies