Intercanvi Fem_Lab Catalunya-Àustria: beca de residència d’una setmana a Viena

Intercanvi Fem_Lab Catalunya-Àustria: beca de residència de recerca i intercanvi d’una setmana amb Mz* Baltazar’s Lab, Viena, a la intersecció d’art, ciència i tecnologia a través de la lent (trans)feminista.

Objectiu de la convocatòria
Hangar, Centre de Producció i Recerca Artística a Barcelona, ​​obre el termini de recepció de sol·licituds per a l’intercanvi Fem_Lab Catalunya-Àustria, una beca de residència de recerca i intercanvi d’una setmana a Viena amb el col·lectiu feminista Mz* Baltazar’s Lab.

El programa de recerca i intercanvi d’una setmana està obert a artistes establertxs a Catalunya o col·lectius majors d’edat que treballin en qualsevol disciplina creativa i estiguin duent a terme un projecte artístic que es relacioni amb el terme hacking i treballi en la intersecció d’art, ciència i tecnologia a través de la lent (trans)feminista. Lx artista o grup seleccionat hauria de poder obrir un debat sobre una de les preguntes següents:

— Què entens per “hacking transfeminista”?
— Com podria ser el maquinari transfeminista?
— Com descolonitzar la tecnologia?

Lx artista o grup seleccionat rebrà una beca per dur a terme una residència a Viena. La residència durarà una setmana, des del 2 fins al 8 de desembre del 2024.

Sobre l’Intercanvi Fem_Lab Catalunya-Austria
El projecte d’Intercanvi Fem_Lab Catalunya-Àustria és una col·laboració entre Mz* Baltazar’s Lab i Hangar, promogut per la Delegació del Govern de Catalunya a Europa Central per donar suport a l’intercanvi artístic entre Catalunya i Àustria.

Sobre Hangar
Hangar és un centre que té l’objectiu de mantenir (és a dir, generar, actualitzar, revisar i donar suport) les condicions necessàries per facilitar la investigació i la producció artística, entenent-les com a formes crítiques d’especulació i pràctiques capaces d’abordar els problemes urgents i els debats que enfronta actualment la societat. Per a Hangar, l’art és una manera de produir coneixement. En aquest sentit, defensa la investigació artística com una categoria de recerca de ple dret, amb la seva pròpia manera de trobar i produir coneixement. Hangar busca recolzar lxs creadorxs en totes les etapes dels seus processos de recerca i producció artística, proporcionant-los una varietat d’eines i serveis (alguns dels quals són gestionats per Hangar i altres pels seus col·lectius residents) per ajudar-los a accedir als recursos conceptuals, contextuals, semiòtics, materials i tècnics que necessiten i proporcionar un entorn per experimentar i per a la lliure transferència de coneixements.

Sobre Mz* Baltazar’s Lab
Mz* Baltazar’s Laboratory s’identifica com a col·lectiu feminista interseccional, provinent d’una varietat d’antecedents educatius. El laboratori està destinat a ser un espai més segur per a les persones que tradicionalment n’han estat excloses o s’han sentit insegures en espais on s’ensenya la ciència o s’utilitza la tecnologia. Convidem aquestes persones (dones i individus trans*) a participar, exhibir el seu art o impartir tallers que integrin la tecnologia, l’art i una comprensió crítica de les estructures socials. Les nostres exposicions i esdeveniments estan oberts a tot el públic i tenen com a objectiu donar suport a les dones* en el sentit ampli del terme polític, així com a aquelles que treballen en temes feministes, empoderament i subversió del patriarcat.

Actualment, el col·lectiu està compost per Lale Rodgarkia-Dara, Patrícia J. Reis, Olivia Jaques, Anna Watzinger i Nicole Sabella.

Recursos disponibles per a residències a l’espai de Mz Baltazar’s Lab, subjectes a disponibilitat*

— Accés al col·lectiu i a la comunitat de Mz* Baltazar’s.
— Accés a equips audiovisuals i electrònics.
— Oficina compartida i estudi de treball a l’espai de Mz* Baltazar’s Lab (Jägerstraße 52-54, 1200 Viena).

NOTA: L’Intercanvi Fem_Lab Catalunya-Àustria és una beca de recerca i intercanvi, no pas una beca de producció. Els seus recursos i serveis estan destinats a finalitats de recerca i consulta.

Durada
La residència té una durada d’una setmana, des del 2 de desembre fins al 8 de desembre de 2024.

Termes i Condicions
1. Les sol·licituds s’han de presentar en un sol fitxer PDF.
2. Cada candidatx pot incloure un màxim d’un projecte a la seva sol·licitud.
3. Es poden presentar projectes grupals, sempre que un membre del grup sigui elegit per representar-lo.
4. La persona seleccionada rebrà un ajut de 1.500 € bruts de la Delegació del Govern de Catalunya a Europa Central. Això inclourà el cost de les presentacions públiques, que hauran de ser dissenyades per lx artista per tal de proporcionar entorns de recerca oberts al públic.
5. La Delegació del Govern de Catalunya a Europa Central també cobrirà:
— Un viatge d’anada i tornada a Viena.
— Allotjament.

Compromisos
— Participació en reunions d’intercanvi entre lxs artistes i col·lectius (online i a Viena).
— Presentació pública de les obres individuals o col·lectives a l’espai de Mz* Baltazar’s Lab a Viena.
— Sessió de pluja d’idees sobre interessos compartits, passions comunes i possibles col·laboracions futures.
— Inclusió dels logotips de les organitzacions següents en la comunicació del projecte: Mz* Baltazar’s Lab, Hangar i la Delegació del Govern de Catalunya a Europa Central.

Procés de selecció
Les sol·licituds s’han d’enviar en un únic document PDF adjunt a veronica(at)hangar.org amb l’assumpte que segueixi aquest format: Beca_Fem_Lab exchange Catalonia-Austria_NOM_COGNOM.

El document ha d’incloure la informació següent:

1. Detalls Personals:
— Nom i cognom
— Direcció completa (incloent-hi ciutat i país)
— Número de telèfon
— Adreça de correu electrònic
— Data de naixement
— Nacionalitat

2. Una breu biografia del sol·licitant que descrigui les principals línies de treball i investigació (màxim 500 caràcters, incloent-hi espais).

3. El CV de lx sol·licitant (màxim 1,500 caràcters, incloent-hi espais).

4. Un resum del projecte (màxim 2,000 caràcters, incloent-hi espais).

5. Fins a cinc imatges del projecte.

NOTA IMPORTANT:

— Les sol·licituds que manquin d’alguna de les dades requerides o que superin els límits establerts seran rebutjades.
— Les sol·licituds s’han de presentar en anglès.
— Les sol·licituds només poden ser enviades per persones naturals, sigui individualment o en grups. En el cas de presentacions grupals, cal designar un representant, autoritzat per tots els membres del grup per representar-los, i responsable de tots els assumptes contractuals.

Comitè de Selecció
El comitè de selecció estarà compost pels membres següents:
— Dos representants d’Hangar
— Membres de Mz* Baltazar’s Lab

Criteris d’avaluació
El comitè de selecció avaluarà cada projecte d’acord amb els criteris següents:
— Alineació amb l’objectiu declarat de la sol·licitud.
— Rellevància, importància i interès del projecte.
— Antecedents artístics o experiència en investigació de la persona sol·licitant.

Calendari
Període de presentació de sol·licituds: de l’1 de juny al 12 de juliol del 2024, a les 13:00 (GMT+1).
Anunci de resultats: mitjans de juliol de 2023.
Programa de residència: una setmana, des del 2 de desembre fins al 8 de desembre del 2024.

Per a més informació
Veronica Valentini
+34 93 308 4041
veronica(at)hangar.org

Imatge: Cristina Denzi, beneficiària de la beca Fem_Lab 2023

 

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies