Racor: beca de residència de recerca en art, ciència, tecnologia i societat entre Donostia/Sant Sebastià i Barcelona

Objecte de la convocatòria
Hangar, centre de producció i recerca artística (Barcelona), CCCB, Centre de Cultura Contemporània (Barcelona) i Tabakalera, Centre Internacional de Cultura Contemporània (Donostia/Sant Sebastià) obren la convocatòria de RACOR – Residència de recerca artística creuada.

La residència de recerca està oberta a artistes de totes les disciplines creatives i de qualsevol país del món que estiguin desenvolupant un projecte de recerca artística que, a causa dels seus mitjans, llenguatge o concepte, dialogui d’alguna manera amb el context tecnocientífic.

L’artista o el col·lectiu seleccionat rebrà una beca de residència creuada de dos mesos i mig de durada entre Barcelona (Hangar i CCCB) i Donostia/Sant Sebastià (Tabakalera) repartits en períodes de cinc setmanes en cadascuna de les ciutats.

Des de la decisió de la convocatòria l’abril del 2023 fins que comenci la residència l’octubre del 2023, les tres institucions (Hangar, CCCB i Tabakalera) elaboraran un pla de treball per optimitzar tots els seus recursos al servei del projecte resident i organitzar una planificació de studio visit i entrevistes amb agents i institucions que siguin del seu interès, així com un pla d’acompanyament adaptat als seus processos.

Sobre RACOR
RACOR és un programa pilot impulsat per Hangar, CCCB i Tabakalera per donar suport a un projecte de recerca artística en qualsevol de les seves fases que necessiti els contextos, les xarxes o els serveis dels tres centres per desenvolupar-se en la intersecció art, ciència, tecnologia i societat. Les residències creuades seran acompanyades d’una capa investigadora en tot el procés amb l’objectiu d’extreure aprenentatges compartits al llarg del projecte pilot.

Aquest programa forma part de la iniciativa RED ACTS impulsada per la UOC, el nou Hac Te (Hub d’Art, Ciència i Tecnologia) de Barcelona, i la Fundació Daniel i Nina Carasso, amb l’objectiu de crear un espai comú a escala estatal que faci possible un entorn fluid de col·laboració entre institucions i projectes de tipologies diferents però amb interessos i objectius comuns en relació amb ACTS.

Sobre els centres
Hangar
és un centre dedicat a mantenir (això vol dir generar, actualitzar, revisar i sostenir) les condicions necessàries per facilitar la producció i la recerca artístiques, entenent-les com a pràctiques i formes d’especulació crítica que tenen capacitat de resposta enfront de les urgències i els debats contemporanis. Hangar considera l’art com una pràctica productora de coneixement i, per tant, defensa la recerca artística com una modalitat de recerca de ple dret, dotada d’un sistema específic de descobriment i de producció de sabers. La missió d’Hangar és fer costat als creadors i creadores en totes les fases dels processos de recerca i producció artístiques, posant a la seva disposició tot un seguit de serveis i eines (algunes gestionades per Hangar i d’altres, pels seus col·lectius residents) que volen facilitar l’accés d’artistes als recursos conceptuals, contextuals, semiòtics, materials i tècnics necessaris, i aportar un context d’experimentació i de lliure transferència de coneixement.

Recursos del centre per a la residència, segons disponibilitat i funcionament d’ús compartit a Hangar:
• Laboratori de programari/maquinari i interacció
• Laboratori d’interfícies i xarxes
• Laboratori de construcció
• Cabina d’edició audiovisual
• Taula de treball
• Allotjament a La Caseta, una casa per a residents i participants en els programes d’Hangar amb dues habitacions dobles, un bany, un saló i una cuina a cadascuna de les dues plantes. La residència està destinada a acollir un màxim de quatre artistes al mateix temps
• Espais: sala Ricson, sala polivalent, sala tallers
• Xarxes rellevants: Hac Te, XarxaProd, Xarxa de Fàbriques de Creació de Barcelona

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) és un espai d’assaig i creació dedicat a fomentar el pensament crític sobre les principals línies de tensió del món contemporani. A través d’una gran llibertat formal i de la combinació de disciplines diverses, el CCCB articula un programa que entrellaça exposicions temàtiques amb projectes de recerca, cicles de debats i conferències, de cinema o de literatura, i un dispositiu ampli de mediació que vol obrir el centre i connectar-lo activament amb el seu entorn i amb ecologies més àmplies. El CCCB desenvolupa des de fa més de deu anys la seva línia BETA, projectes expositius, de creació i de mediació que se situen plenament en la intersecció entre les ciències i les humanitats. Des d’aquest espai de treball, el CCCB ofereix a qualsevol artista resident els seus arxius (l’Arxiu CCCB i l’Arxiu Xcèntric, de cinema experimental), l’opció de connectar-los amb les seves xarxes de col·laboradors i d’explorar amb els seus equips de programació la possibilitat de participar en els seus programes públics.

Tabakalera és un centre internacional de cultura contemporània situat a Donostia/Sant Sebastià que té la missió de fer costat al sector cultural i creatiu, contribuir al desenvolupament de la capacitat creadora i crítica de la societat basca i afavorir l’accés i el gaudi de la cultura.

Com a centre de creació, Tabakalera té com a objectiu principal impulsar el talent, socialitzar la creació contemporània i promoure l’aportació del sector cultural i creatiu envers la resta dels sectors i la societat.

Tabakalera, com a centre de producció artística, disposa d’una sèrie de recursos per fomentar la creació i la professionalització del sector artístic. Impulsa, a més, un programa internacional de residències artístiques que ofereix allotjament, recursos materials i tecnològics, així com suport i assessoria per part de professionals del sector.

Recursos disponibles per a la residència a Tabakalera, segons disponibilitat:
• Cabines d’edició d’imatge i so
• Laboratori de fotografia
• Estació d’electrònica, electricitat i soldadura
• Estació de fabricació digital
• Estació de disseny
• Estació de talladora làser i altres eines
• Taller brut
• Estació Wetlab
• Accés als fons de la mediateca de Medialab
• Accés a equipaments audiovisuals
• Estudi de treball i office compartit a la zona de residència
• Espais: plató, espai taller, sala Z, pati i espais a Medialab
• Allotjament a l’hotel One Shot Hotel Tabakalera: una habitació doble d’ús individual amb accés a cuina i sala d’estar compartida amb altres residents

NOTA: RACOR és una beca de recerca, no de producció. Els recursos i serveis estan disponibles per a la recerca i assessories.

A qui va dirigida i àrees d’interès
La beca de residència RACOR va dirigida a artistes majors d’edat, de qualsevol disciplina, gènere i nacionalitat, que estiguin en procés de realització d’un projecte de recerca artística que, a causa dels seus mitjans, llenguatge o concepte, dialogui amb el context tecnocientífic i el treball dels quals estigui alineat amb alguna de les àrees d’interès següents:

– Pràctiques que abordin els malestars contemporanis des d’un punt de vista estructural i polític, en relació amb les crisis ecològica, econòmica i social.

– Pràctiques que proposin contextos de trobada, col·laboració i hibridació entre les arts, les ciències i la societat per imaginar i construir futurs més justos i sostenibles.

– Pràctiques que dialoguin amb paradigmes tecnocientífics de manera inesperada i que derivin en innovacions metodològiques i maneres de generar, transmetre i validar coneixement diferents i complementàries a l’aparell acadèmic.

– Pràctiques que utilitzin i desenvolupin eines i metodologies de codi obert en un sentit ampli, que posin l’accent en el diàleg entre allò que és comunitari, públic i comú.

– Pràctiques els llenguatges i les formes d’expressió de les quals tinguin la capacitat de renovar imaginaris, sensibilitats i estètiques.

– Pràctiques que siguin honestes amb el seu lloc d’enunciació i proporcionin un marc de pensament crític situat.

Durada
La durada de la beca és de dos mesos i mig consecutius entre l’1 d’octubre i el 15 de desembre de 2023. Les cinc primeres setmanes seran a Donostia/Sant Sebastià i les altres cinc setmanes, a Barcelona.

Condicions
1– La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant l’enviament d’un únic PDF un cop emplenat el formulari a través del web de Tabakalera.
2– Cada persona candidata es pot presentar a la convocatòria amb un sol projecte.
3– S’hi poden presentar projectes col·lectius sempre que un dels seus membres sigui designat com a representant.
4– Les entitats convocants posaran a la disposició de la candidatura beneficiària:
– Honoraris: 2.500 euros bruts.
– Una bossa d’ajuda a la recerca/producció de fins a 1.500 euros bruts que inclou el cost de les obertures públiques, pensades per cada artista i enteses com a contextos de recerca oberts al públic.
– Una bossa de fins a 600 euros bruts en viatges.
– Una bossa de 1.500 euros bruts en dietes.
– Allotjament i espais de treball 24/7 a Hangar i a Tabakalera amb accés a tots els recursos de tots dos centres.
– Acompanyament de recerca i assessories tècniques.
– Assegurança de salut, si així es requereix per a residents no europeus.

Compromisos
– Fer una obertura pública del projecte a cadascuna de les dues ciutats.
– Lliurar una memòria final del projecte i una valoració de la residència durant els dos mesos posteriors a la finalització de la residència.
– Incloure en la comunicació del seu projecte els logotips de Fundació Daniel i Nina Carasso, Hangar, Tabakalera, CCCB, Hac Te i UOC.

Procés de selecció
La sol·licitud es farà mitjançant l’enviament d’un únic PDF (amb títol del correu: Beca_RACOR_NOM_COGNOM) a través del formulari del web de Tabakalera.

El document ha d’incloure la informació següent:
1– Dades personals:
– Nom i cognom
– Adreça completa (incloent-hi ciutat i país)
– Número de telèfon
– Adreça electrònica
– Data de naixement
– Nacionalitat
2– Breu biografia on s’especifiquin les línies de treball i de recerca principals de la persona sol·licitant (fins a 500 caràcters, incloent-hi espais).
3– Curriculum vitae (fins a 1.500 caràcters, incloent-hi espais).
4– Descripció del projecte, incloent-hi:
– Resum del projecte (fins a 2.000 caràcters, incloent-hi espais)
– Objectius (fins a 1.000 caràcters, incloent-hi espais)
– Resultats esperats (fins a 1.500 caràcters, incloent-hi espais)
– Metodologia (fins a 1.500 caràcters, incloent-hi espais)
– Com es documentarà i compartirà el projecte (fins a 1.000 caràcters, incloent-hi espais)
– Calendari i pla de treball
– Necessitats tècniques
5– Especificar per què es necessita fer el projecte en el context d’Hangar i Tabakalera (fins a 1.000 caràcters, incloent-hi espais).
6– Un màxim de cinc imatges del projecte.

* IMPORTANT:
– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida o excedeixin els límits d’extensió.
– El contingut de les sol·licituds es pot presentar en català, castellà, basc o anglès.
– El comitè de selecció es pot posar en contacte amb els i les artistes preseleccionades per a una entrevista.
– El comitè de selecció es reserva el dret de deixar deserta la convocatòria.
– Es podran presentar a la convocatòria persones físiques a títol individual o col·lectius, i en aquest cas s’haurà d’assenyalar un representant al qual la resta dels integrants del col·lectiu hauran de cedir els drets de representació i amb el qual s’entendran totes les relacions obligacionals.

Comitè de selecció
El comitè de selecció estarà format per:
• un membre d’Hangar
• un membre de Tabakalera
• un membre del CCCB
• Clara Piazuelo, investigadora associada a RACOR

Criteris de valoració
El comitè de selecció valorarà els projectes segons:
– L’encaix de la recerca amb les àrees d’interès descrites més amunt.
– La viabilitat i el potencial de desenvolupament del projecte.
– La pertinència, rellevància i interès del projecte.
– Recorregut artístic o experiència investigadora.

Calendari
Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de març al 24 d’abril de 2023 a les 12.00 h (GMT+1).
Resultats del procés de selecció: principis de maig del 2023.
Residència: dos mesos i mig consecutius entre l’1 d’octubre i el 15 de desembre de 2023.

 

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies