Vuitena beca de recerca artística Fundació Banc Sabadell – Hangar

Hangar, centre de producció i investigació artística, obre, amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell, la convocatòria d’una beca per al desenvolupament d’un projecte de recerca artística. La beca està destinada a artistes i investigadors/es de qualsevol camp, de nacionalitat espanyola o residents al territori espanyol. Poden optar a la beca tant artistes com investigadors/es.

Presentació

Entre els objectius de la Fundació Banc Sabadell està el de promoure activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits científic i cultural dirigides a tota la societat. La Fundació Banc Sabadell, a més, té un teixit consolidat entre diverses entitats investigadores, com universitats i fundacions per a la investigació que representen no només el compromís de l’entitat amb la recerca innovadora, sinó també un gran potencial de col·laboradors.

Entre els objectius d’Hangar està el de mantenir (això vol dir generar, actualitzar, revisar, reparar i sostenir) les condicions necessàries per facilitar la producció i la recerca artística, entenent-les com a pràctiques i formes d’especulació crítica que tenen capacitat de resposta davant dels debats i urgències contemporànies. Hangar entén l’art com a pràctica productora de coneixement, i per tant, defensa la recerca artística com una modalitat de recerca de ple dret, dotada d’una modalitat específica de descobriment i de producció de sabers.

La convocatòria

Hangar, centre de producció i investigació artística, obre convocatòria per becar a un/a investigador/a de nacionalitat espanyola o resident en territori espanyol que estigui en procés de realització d’un projecte de recerca artística. Poden presentar-se a la beca tant projectes realitzats sota el format d’una tesi doctoral, com aquells que es desenvolupin fora del marc acadèmic. La convocatòria considerarà projectes de recerca artística en qualsevol de les seves fases que necessitin del context i/o els serveis d’Hangar per al seu desenvolupament i que, a més, incorporin accions mitjançant les quals s’obri i comparteixi el procés i el coneixement generat. El projecte seleccionat es durà a terme en Hangar durant una residència de vuit mesos consecutius, a decidir-se entre febrer i octubre de 2023.

1. Objectius

General:

– Crear un espai de recerca singular en el qual les metodologies de tradició acadèmica, basades de manera més o menys indirecta en el model científic, conflueixin de manera radical amb les metodologies pròpies del context artístic. La confluència, adaptació, versionat o hibridació de maneres de fer de camps de recerca tradicionalment segregats hauria de donar lloc a innovacions metodològiques i a maneres de generar, transmetre i validar coneixement diferents i complementàries a l’aparell acadèmic.

Específics:

– Propiciar l’experimentació en el camp de la recerca artística i l’exploració crítica dels seus hàbits i metodologies de recerca, mantenint el compromís amb la rigorositat.

– Facilitar els recursos necessaris per a la realització de projectes de recerca artística.

– Contribuir a la caracterització de la noció de coneixement artístic.

– Fomentar la documentació, publicació i difusió de la recerca artística.

2. A qui va dirigida i requisits dels projectes

– Investigadors/es de qualsevol camp (artístic i no artístic), edat, gènere, amb nacionalitat espanyola o residents en territori espanyol que estiguin en procés de realització d’un projecte d’investigació artística.

– La convocatòria considerarà projectes d’investigació artística en qualsevol de les seves fases que necessitin del context i/o els serveis d’Hangar per al seu desenvolupament i que, a més, incorporin accions mitjançant les quals s’obri i comparteixi el procés i el coneixement generat.

3. Durada

La durada de la beca és de vuit mesos consecutius entre febrer i octubre de 2023. Les dates concretes s’establiran de mutu acord entre Hangar i el projecte seleccionat.

4. Condicions

1– La sol·licitud ha de ser presentada mitjançant l’enviament d’un únic PDF a l’adreça de correu <antonio(at)hangar.org>

2– Cada candidat/a pot presentar-se a la convocatòria amb un sol projecte.

3– Poden presentar-se projectes col·lectius sempre que un dels seus membres sigui designat com a representant.

4– Tenir la nacionalitat espanyola o residir al territori espanyol.

5– Els convocants posaran a disposició de la beneficiària:

– Honoraris:  9.750 € bruts,
– Una borsa de producció de fins a 2.500 € bruts,
– Un desplaçament d’anada i tornada de la persona becada a Barcelona fins a 250 €,
– Allotjament i espais de treball a Hangar,
– Suport tècnic per al desenvolupament i producció del projecte.

5. Compromisos del projecte seleccionat amb Hangar:

– Incorporar accions durant el procés que propiciïn la transferència del coneixement generat.

– Realitzar una presentació final del projecte durant el període de residència en Hangar.

– Lliurar una memòria final del projecte i una valoració de la residència durant els dos mesos posteriors a la seva finalització.

– Incloure un esment i/o el logotip de la Fundació Banc Sabadell i d’Hangar a la comunicació del projecte.

6. Procés de selecció

La sol·licitud es farà mitjançant l’enviament d’un únic PDF (amb títol del correu: Beca_investigación_artistica_NOM_COGNOM) a l’adreça de correu: <antonio(at)hangar.org>

El document ha d’incloure la següent informació:

1- Dades personals:

– Nom i Cognom,
– Adreça completa (incloent-hi ciutat i país),
– Número de telèfon,
– Correu electrònic,
– Data de naixement,
– Nacionalitat.

2- Breu biografia on s’especifiqui les línies de treball i investigació principals del/la sol·licitant (fins a 500 caràcters incloent espais)

3- Currículum vitae (fins a 1500 caràcters incloent espais)

4- Descripció del projecte, incloent-hi:

– Resum del projecte (fins a 2000 caràcters incloent espais),
– Objectius (fins a 1000 caràcters incloent espais),
– Resultats esperats (fins a 1500 caràcters incloent espais),
– Metodologia (fins a 1500 caràcters incloent espais),
– Com es documentarà i compartirà el projecte (fins a 1000 caràcters incloent espais),
– Calendari i pla de treball,
– Necessitats tècniques,

5– Especificar per què es necessita dur a terme el projecte en el context d’Hangar (fins a 1000 caràcters incloent espais).

6– Per a aquells projectes no provinents de l’àmbit artístic, especificar com es proposa la implementació de metodologies pròpies de l’art en la recerca (fins a 1000 caràcters incloent espais).

7– Una carta de recomanació i valoració del projecte.

8– Un màxim de 5 imatges del projecte.

* IMPORTANT:

– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin els límits d’extensió.

– El contingut de les sol·licituds es pot presentar en català o castellà.

– El comitè de selecció pot posar-se en contacte amb els artistes preseleccionats per a una entrevista.

– El comitè de selecció es reserva el dret de deixar deserta la convocatòria.

7. Comitè de selecció

El comitè de selecció estarà format per:

– La direcció d’Hangar,

– Dos membres del Jurat estable d’Hangar,

– Un membre de l’àrea de Recerca i Transferència de Coneixements d’Hangar (amb veu, però sense vot),

– Un membre de CAiRE – Clúster d’Art i Recerca Experimental.

8. Criteris de valoració

El comitè de selecció valorarà els projectes segons:

– L’encaix de la investigació amb les línies de treball d’Hangar,

– La viabilitat i potencial del desenvolupament del projecte a Hangar,

– La pertinència, rellevància i interès del projecte, i la seva adequació als objectius de la beca,

– El recorregut artístic o experiència investigadora.

9. Calendari

Termini de presentació de sol·licituds: Termini ampliat fins al dimarts 15 de novembre 2022 a les 23.59 h (GMT +1).

Resultats del procés de selecció: principis de desembre 2022.

Residència: vuit mesos consecutius entre febrer i octubre 2023 (a concretar amb Hangar).

10. Responsabilitats

1- D’acord amb la normativa de protecció de dades, s’informa que les dades personals seran tractades per Hangar amb la finalitat de gestionar la participació dels projectes artístics en el marc d’aquesta convocatòria. Tret d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers. Es té el dret a accedir a les dades aportades, rectificar-les i suprimir-les, així com a exercir-hi els altres drets establerts en la normativa vigent de protecció de dades.

2- La presentació de projectes de recerca artística en el marc d’aquesta convocatòria n’implicarà la presumpció de l’autoria, sent responsabilitat de qui hagi presentat el projecte tota reclamació eventual que pugui sorgir.

3- Hangar vetllarà pel correcte funcionament de totes les instàncies de la present beca, però declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys materials que pugui sofrir el projecte seleccionat.

Informació i enviament de sol·licituds:

Antonio Gagliano
antonio(at)hangar.org
T.93 308 40 41 ext. 22


Amb la col·laboració de:

Imatge: Ona Bros, guanyadora de la VII Beca de Recerca Artística Fundació Banc Sabadell-Hangar

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies