Convocatòria oberta per a projectes residents 2024-2026

Des d’ara i fins al 20 de maig de 2024, s’obre el termini de presentació de sol·licituds.
Places disponibles: 2 projectes
Entrada: setembre 2024
Duració: fins a l’agost 2025
Resultat de la selecció: finals de maig del 2024
Quota: 85 €/mes + IVA (Col·lectius de fins a 5 persones)
150 €/mes + IVA (Col·lectius de més de 5 persones)
Fiança: 1 mensualitat que serà retornada al final de l’estada.

¿Què són els projectes residents?
Els «projectes residents» estan pensats per a grups de creadorxs o professionals que tenen en comú un projecte que no és un producte artístic sinó una eina o plataforma que proveeix suport logístic o tècnic per a la creació. Els projectes residents són estructures de suport a la creació o pensament contemporanis i s’orienten sobretot a la capacitació tècnica, la producció, la transferència de coneixement o noves formes de distribució.

Perfils de lxs sol·licitants
Projectes de gestió col·lectiva o comunitària que tinguin per objectius la generació de coneixement, d’aprenentatge i/o de recursos compartits. És per això que molts dels projectes que han estat residents a Hangar són entorns tècnics que beuen de la cultura maker o dels processos DIY o DIWO, tot i que no sigui un requisit imprescindible. Acceptem projectes que puguin estar coordinats per una sola persona, però sempre i quan es dirigeixin a, es regeixin per o convoquin a una comunitat participativa.

Els «Projectes residents» corresponen al que abans anomenàvem «Col·lectius residents». El canvi de nom pretén aclarir que aquesta convocatòria no es dirigeix a col·lectius d’artistes, és a dir, que no es dirigeix a artistes que signen obres com a col·lectiu. Tampoc es dirigeix a agrupacions d’artistes dedicades a la promoció conjunta de les seves obres singulars. Les persones han de confluir entorn d’un projecte estructural que va més enllà de la suma dels seus integrants.

Ens interessen també projectes que tinguin una percepció crítica i política de la tecnologia i les metodologies de producció, o aquells que assagin reaccions enfront de qüestions que ens preocupen com ara la transició ecològica, la governança tàcita de les infraestructures, els privilegis de gènere, classe o raça, i les disfuncions neoliberals.

La residència a Hangar és una ocasió per consolidar aquests projectes i posar-los en relació amb les comunitats de creació i de pensament a les quals es dirigeixen. Ens interessen els projectes que hagin començat a desplegar-se, però que trobin a Hangar un lloc físic i conceptual on poder nodrir-se i, alhora, créixer i nodrir a les comunitats d’Hangar.

Alguns exemples de projectes que han estat residents a Hangar:
DIY lab bio BCN, Toplap, Befaco, Lumbung Press o Crater-Lab.

Objectius de la residència
Els projectes residents a Hangar es pensen com a projectes capaços de generar una interrelació conceptual i pràctica amb el centre i les seves comunitats. Ens interessen projectes la naturalesa dels quals sol·licitin la dimensió col·lectiva. L’àmbit de treball del projecte haurà d’estar orientat a la recerca teòrica o pràctica, amb un marcat interès per l’experimentació i desenvolupament d’eines obertes i d’accés lliure o d’infraestructures d’acompanyament a la creació que facilitin els processos creatius i la transferència de coneixements.

Què aporta Hangar?
– Accés a l’espai de treball les 24 hores cada dia de la setmana.
– Espai de treball, dins d’una zona compartida, en la planta baixa de la Nau 1 d’Hangar i accés a espais comuns oberts a l’ús dels diferents residents.
– Els projectes residents poden fer ús dels recursos comuns següents: laboratori d’imatge digital i autoedició de vídeo, Ricson, sala Polivalent i Antigues Oficines, per a la realització de les activitats pròpies del col·lectiu i previ consens amb el centre.
– Participació de manera gratuïta en altres activitats o workshops, sempre que hi hagi disponibilitat i prèvia reserva.
– Accés gratuït a totes les activitats d’Hangar, que tenen lloc en el centre, sempre que hi hagi disponibilitat i no estigui compromès l’aforament.
– Suport en la difusió dels projectes i les seves activitats, quan tinguin lloc en el centre o amb estreta vinculació al centre, a través d’un espai en la nostra web i a la comunicació periòdica via newsletter, Instagram, Twitter i Facebook.
– Una comunitat oberta i transversal, formada per artistes, desarrolladorxs i altres agents.

Què aporten a Hangar els projectes residents?
– Activitats, coneixements teòrics mitjançant la creació, cura i ramificació de comunitats d’aprenentatge i continguts al voltant de la seva especialització
– Metodologies transdisciplinàries de treball que incorporen altres àmbits no directament relacionats amb el context de les arts visuals
– Recerca, creació i pràctiques crítiques entorn de les eines de producció.

Compromisos dels projectes residents
– Assessorar gratuïtament des de la seva pràctica al mateix centre i a lxs altrxs residents.
– Participar dels Dijous Oberts per a facilitar els seus continguts i tecnologies a totes les persones que s’acostin al centre.
– Generar i cuidar comunitats d’aprenentatge al voltant del seu àmbit de treball.
– Aportar nous recursos que puguin estar a la disposició de lxs habitants i residents d’Hangar o incrementar les capacitats de l’entorn d’Hangar i de la comunitat artística en general.
– Cooperar en la disseminació de les activitats i l’enriquiment de les línies programàtiques d’Hangar.
– Responsabilitat en l’ús dels recursos del centre per a les seves activitats.
– Contribuir a les despeses derivades de la seva presència (quota mensuals).
– Incloure la col·laboració d’Hangar en tots elements de comunicació del projecte.

Sol·licitud
La sol·licitud ha de realitzar-se telemàticament, enviant un únic document en  format PDF a ariadna(at)hangar.org amb l’assumpte “Convocatòria oberta per a projectes residents 2024”. Data límit per a la recepció de sol·licituds: 20 de maig de 2024.

Documentació que ha de presentar-se
La sol·licitud ha de presentar-se en un sol PDF incloent les dades requerides a continuació:

INFORMACIÓ GENERAL
1. Presentació i objectius de l’associació/entitat sol·licitant –especificant l’entitat jurídica–. (fins a 2500 caràcters amb espais).
2. Nombre d’integrants i perfil de cadascunx d’ellxs.
3. Línies generals d’activitat (fins a 2500 caràcters amb espais).
4. Temps de funcionament.
5. Xarxa/xarxes de les quals forma part.
6. Tipus de llicències aplicables.
7. Pressupost anual i tipus de finançament.

RELACIÓ AMB HANGAR
8. Objectius del projecte en Hangar en relació amb les línies de treball pròpies (fins a 2500 caràcters amb espais).
9. Possible relació del projecte amb altres residents -artistes + projectes- (fins a 2500 caràcters amb espais).
10. Què aporta el projecte per a les comunitats d’Hangar? Quines seran les seves obertures públiques o modes de retorn de l’activitat a l’esfera pública? (fins a 3500 caràcters amb espais).
11. Què aporta Hangar al projecte? (fins a 2500 caràcters amb espais).

PRACTICITATS
12. Usos de l’espai (fins a 500 caràcters amb espais).
13. Maquinària/eines que es fan servir a l’entorn de treball (fins a 500 caràcters amb espais).
14. Quantitat de persones a utilitzar de manera continuada l’espai (fins a 500 caràcters amb espais).
15. Altres necessitats (fins a 500 caràcters amb espais).

IMPORTANT: No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin els límits d’extensió. No s’acceptaran sol·licituds fora de termini. Donat el volum habitual de sol·licituds no ens és possible donar una devolució individualitzada, però publicarem una valoració del jurat que pugui servir de devolució general.

Procés de selecció
El procés de selecció es realitza cada dos anys mitjançant una convocatòria oberta a qualsevol projecte col·lectiu, sense restriccions d’edat, procedència o forma jurídica. En una primera fase, es du a terme una preselecció entre totes les sol·licituds rebudes i la selecció final es decideix mitjançant una entrevista personal amb els integrants dels projectes preseleccionats.

El procés de selecció està a càrrec d’un membre del Jurat estable d’Hangar juntament amb la direcció del centre i unx professional externx convidadatx. Participaran en la deliberació amb veu però sense vot Miguel Ángel d’Heras, responsable del laboratori de soft/hardware i interacció, i Ariadna Guiteras, responsable de la coordinació de residents. El comitè de selecció es reserva el dret de deixar desertes les places de la convocatòria.

Criteris bàsics de valoració
– La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format sol·licitat i amb l’extensió indicada.
– Interès de la proposta i solidesa de la trajectòria, activitat i perfil del col·lectiu.
– Vinculació amb les pràctiques i les línies de recerca d’Hangar així com amb les seves comunitats, usuàries i públics, i el mode en què s’imagina la relació amb ellxs
– Generació de discursos crítics al voltant de les eines i les tecnologies.
– Vinculació a altres espais, entitats o projectes locals i internacionals.
– Es tindrà en compte la complementarietat amb la resta de propostes seleccionades, així com amb les artistes residents en Hangar durant el mateix període, atenent col·lectius que puguin estar infrarepresentats.
– Es valorarà que l’activitat del col·lectiu inclogui el desenvolupament d’eines (conceptuals, materials, tecnològiques, etc.).
– El moment en el qual el col·lectiu entraria a formar part d’Hangar i el mode en què el centre pot contribuir a consolidar-lo a desenvolupar noves dimensions de la seva activitat.

Protecció de dades
– D’acord amb la normativa de protecció de dades, s’informa que les dades personals han de ser tractades per Hangar per tal de gestionar la participació en el marc d’aquesta convocatòria. Per obligació legal, les dades no seran cedides a tercers. Es té el dret a accedir a les dades aportades, rectificar-les i suprimir-les, així com a exercir els altres drets establerts a la normativa vigent de protecció de dades.
– La presentació de projectes en el marc d’aquesta convocatòria implicarà la presumpció de l’autoria, sent responsabilitat de qui hagi presentat el projecte tota reclamació eventual que pogués sorgir.

Pots escoltar l’àudio de la sessió informativa aquí.

 

 

Per a més informació i enviament de sol·licituds
Ariadna Guiteras
ariadna(at)hangar.org

 

Imatge: Lumbung Press

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies