ENCURA V: Convocatòria oberta per a una beca i residència de recerca curatorial de 3 mesos

Hangar, Centre de Producció i Recerca d’Arts Visuals i La Casa Encendida, en associació amb hablarenarte, obren una convocatòria per a assignar una beca destinada a comissaries i investigadores espanyoles o estrangeres residents a l’Estat espanyol per a realitzar una residència de recerca curatorial de tres mesos de durada, de gener a març de 2021, entre Barcelona i Madrid.

Sobre Encura
Encura és un programa de residències de recerca que pretén promoure, expandir i complexitzar els processos de recerca curatorial entrellaçant els contextos artístics de Barcelona i Madrid, encoratjant i possibilitant recerques curatorials que no tinguin com a resultat projectes expositius convencionals. En les seves quatre edicions prèvies, Encura va ser liderat per Hangar en col·laboració amb hablarenarte i Curators’ Network, i en aquesta cinquena edició s’expandeix i aferma amb l’associació de PlantaAlta i la incorporació de la Casa Encendida com a institució colíder del projecte.

Objectius d’Encura
Des de la seva primera edició, Encura es planteja com una proposta no necessàriament resultativa, que afavoreix els processos de recerca i intercanvi que no atenen exclusivament el format expositiu com a horitzó de materialització de la recerca curatorial. Entre els seus objectius es troba el de donar suport a la recerca curatorial i promoure la cooperació territorial en la generació i transferència de coneixements i maneres de fer a través de l’art.

Encura infereix la recerca comisarial com un espai polític-afectiu que convoca els seus propis valors, preguntes, llenguatges i possibilitats. La seva porositat i capacitat d’entrecreuament amb altres agents i pràctiques, imaginant narracions i accions polifòniques, des del fet teòric i des del fet sensible, sempre en un estar amb i fer amb altres, implica també una metodologia ètica-política en si mateixa, que al seu torn possibilita el qüestionament de les maneres de fer i produir. Com a dispositiu de recerca curatorial específica i situada, Encura es fonamenta en la convivència, la col·laboració, el diàleg i la interdependència entre els contextos de Madrid i Barcelona, que es proposa treballar metodologies de recerca que desafiïn les jerarquies i lògiques de la producció de coneixements privatives i individualitzades. Encura promou el desbordament de disciplines, i els temps d’intercanvi i recerca desaccelerats i no productivistes, possibilitant les condicions materials adequades perquè un procés de recerca tingui la solidesa i el grau d’experimentació necessari per a poder desenvolupar projectes curatorials pertinents als seus contextos, i que responen a les preguntes i urgències del moment en què vivim i treballem.

Convocatòria Encura V
Encura V assignarà uns honoraris de 4.000 € per a la persona seleccionada. Els projectes de recerca sol·licitants hauran de contemplar la col·laboració amb artistes o agents dels contextos tant de Madrid com de Catalunya, per als qui Encura V destinarà una partida d’honoraris de fins a 3.000 €. La comissària resident haurà de dur a terme activitats públiques en relació amb la recerca, sense contemplar la possibilitat d’un resultat expositiu en el marc d’aquesta beca. Es tracta d’una invitació a experimentar amb una altra mena d’activacions, socialitzacions, obertures i formats del projecte amb encaix en els programes estables de les institucions convocants, comptant per a això amb un pressupost de fins a 2.000 €.

Criteris de valoració
Encura V valorarà positivament aquells projectes de recerca compromesos amb:

– Una indagació de les disposicions dels termes de producció del saber que mobilitzi un pensament crític capaç d’elaborar fronts de lluita estètica i política.
– La creació d’un diàleg entre els contextos de Barcelona i Madrid, i la pertinència de totes dues estades per al desenvolupament d’una recerca curatorial situada.
– La transformació i experimentació, fent convergir diferents formats i llenguatges de la teoria i de la pràctica curatorial que expandeixin les lògiques tradicionals de producció d’exposicions.
– Facilitar processos de recerca i la transferència de coneixements a públics transversals, no necessàriament especialitzats.
– La generació de noves formes de subjectivitat i d’entendre el món des de posicions crítiques, no hegemòniques, transfeministes, antiracistes i no capacitistes.
– Els processos col·laboratius en la presa de decisions i noves formes d’experimentació en les relacions amb artistes i agents col·laboradors.
– La responsabilitat i el grau de compromís que es convoca en els processos de recerca i què succeeix amb els coneixements acumulats en el transcurs d’aquests.
– La proposta de formats innovadors de codi obert per a la socialització, visibilització i documentació del procés de recerca curatorial.

Encura V ofereix
  A Barcelona
– Espai de treball i allotjament a Hangar durant el mes i mig que dura la residència a Barcelona.
– Contacte i immersió en l’escena artística local amb l’acompanyament d’una tutora de la recerca proposat per Hangar que s’ajusti a les necessitats del projecte seleccionat.

  A Madrid
– Espai de treball a La Casa Encendida durant la residència a Madrid.
– Allotjament de la persona seleccionada i espai de treball a la residència PlantaAlta.
– Acompanyament per una tutora de la recerca proposat per la Casa Encendida, que s’ajusti a les necessitats del projecte seleccionat, i contacte i immersió en l’escena artística local facilitat per una dels membres d’hablarenarte com a mediadora entre la candidata i el context de la ciutat.

Dotació de la beca
Encura posa a la disposició de la persona beneficiària:

– Honoraris per a la comissaria: 4.000 euros bruts.
– Honoraris per a artistes, col·laboradorxs i agents participants en la recerca de fins a 3.000 euros bruts.
– Una borsa de producció lligada a la proposta d’activació o socialització de la recerca curatorial desenvolupada de fins a 2.000 euros bruts.
– Els costos de tots els desplaçaments entre el lloc de residència habitual de la comissària a Barcelona i Madrid de fins a 500 euros bruts.
– Els desplaçaments de la comissària entre Barcelona i Madrid en el transcurs de la residència.
– Proves PCR prèvies als desplaçaments.
– Allotjament i espai de treball en Hangar, Barcelona.
– Espai de treball a La Casa Encendida, Madrid.
– Allotjament i espai de treball en PlantaAlta, Madrid.
– Acompanyament a la recerca i mediació en tots dos contextos.
– Suport tècnic per al desenvolupament i producció del projecte a Madrid i Barcelona.

Persones destinatàries:
– La convocatòria es dirigeix a comissàries i investigadores majors d’edat, de nacionalitat espanyola o persones estrangeres residents en l’Estat espanyol, en qualsevol de les seves etapes de professionalització.
– Es podrà concórrer a la convocatòria de manera individual o col·lectiva, i en aquest cas haurà de nomenar-se a una persona representant de les autores del projecte de recerca curatorial.
– L’autora o autores del projecte de recerca curatorial no podran formar part de la mateixa en qualitat d’artista. No podran tampoc presentar-se els qui hagin obtingut premi en convocatòries anteriors d’Encura, ni presentar-se més d’un projecte per investigadora tant de manera individual com col·lectiva.
– No hi ha límit d’edat. El projecte es valorarà en relació amb el moment de la carrera professional de la persona candidata.

Calendari i durada
La residència, de tres mesos de durada, es desenvoluparà en estades a Barcelona i Madrid entre gener i març de 2021. Concretament, entre principis de gener de 2021 fins a mitjan febrer a Barcelona (Hangar), i entre mitjan febrer fins a final de març de 2021 a Madrid (La Casa Encendida i hablarenartePlantaAlta).

Procés de sol·licitud
Les persones candidates han d’enviar un únic document en format PDF que no superi les 10 pàgines a encura[at]hangar.org, amb l’assumpte “Convocatòria Encura V”.

Aquest document haurà d’incloure:
1. Dades personals:
– Nom
– Cognom(s)
– Adreça completa (si us plau, incloure ciutat i país)
– Número de telèfon
– Correu electrònic
– Data de naixement
– Nacionalitat

2. Breu descripció on s’especifiquin les línies de treball i recerca principals de la sol·licitant (fins a 1.000 caràcters incloent espais)

3. Breu biografia de la trajectòria professional de lx sol·licitant, a manera de CV redactat sota els mateixos criteris de la persona candidata, inclòs links, documentació o materials de projectes anteriors (fins a 1.000 caràcters incloent espais).

4. Descripció del projecte, incloent-hi:
– Resum del projecte (fins a 2.000 caràcters incloent espais)
– Metodologia plantejada (fins a 2.000 caràcters incloent espais)
– Possibles col·laboradores i artistes involucrades i la seva justificació en el projecte (fins a 1.500 caràcters incloent espais)
– Resum d’un possible marc d’activació o socialització del projecte (fins a 1.500 caràcters incloent espais)
– Calendari i pla de treball
– Un màxim de 5 imatges del projecte (opcional)

*IMPORTANT
– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin els límits d’extensió.

Terminis
– Recepció de sol·licituds: fins al 8 de desembre de 2020 a les 23.59 (GMT+1)
– Resolució: a mitjan desembre de 2020
– Inici de la residència: a partir del 7 de gener de 2021

Procés de selecció
El comitè de selecció estarà compost per:

– Lucía Casani, directora de La Casa Encendida i Marta Echaves, investigadora y comissària independient, por part de La Casa Encendida
– Alexandra Laudo, membre de la comissió de programes d’Hangar, Lluís Nacenta, director d’Hangar i Carolina Jiménez, de l’equip de recerca i transferència de coneixements d’Hangar (aquesta última amb veu però sense vot)
– Flavia Introzzi, presidenta d’hablarenarte i responsable del programa de residències PlantaAlta i Emma Brasó, comissària i gestora cultural membre de hablarenarte. 

Compromisos del projecte seleccionat
– Realitzar almenys una presentació del projecte en Hangar, sent obligatori fer una en el marc de Paratext.
– Realitzar almenys una presentació del projecte a La Casa Encendida o PlantaAlta, depenent de la mena d’obertura de la recerca proposada.
– Narrar i expandir el procés de la recerca en el blog en anglès Art Spy de Curators Network.
– Acreditar el programa Encura i incloure el seu logo, a més del d’Hangar, La Casa Encendida, hablarenArte, el Ministerio de Cultura y Deporte i la Fundació Banc Sabadell en totes les comunicacions públiques del projecte.

Per a més informació:
Carolina Jiménez
carolina[at]hangar.org
T.93 308 40 41 ext. 23

 

Organitzen: Hangar, La Casa Encendida y hablarenarte

Subvencionat pel Ministerio de Cultura y Deporte

Amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell i Curators’ Network

 

 

Identitat gràfica: Ricardo Juárez

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies