Sisena Beca de Recerca Artística Fundació Banc Sabadell – Hangar

Hangar, centre de producció i investigació d’arts visuals obre la convocatòria d’una beca per al desenvolupament d’un projecte de recerca artística. La beca està destinada a artistes i investigadores de qualsevol camp, no necessàriament artístic, de nacionalitat espanyola o residents al territori espanyol. Poden optar a la beca tant artistes com investigadores.

Presentació

Entre els objectius de la Fundació Banc Sabadell està el de promoure activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits científic i cultural dirigides a tota la societat. La Fundació Banc Sabadell, a més, té un teixit consolidat entre diverses entitats investigadores, com universitats i fundacions per a la investigació que representen no només el compromís de l’entitat amb la recerca innovadora, sinó també un gran potencial de col·laboradors.

Entre els objectius prioritaris d’Hangar està el suport a la recerca artística, entesa sota el postulat de la validesa de la pràctica artística com a generadora de coneixement. Hangar ofereix un context propici per a la recerca artística, sent un espai per a l’experimentació, un lloc obert a l’encreuament de disciplines, i l’impulsor de la plataforma per a la posada en valor de la investigació i l’experimentació artística Caire – Clúster d’Art i Recerca Experimental, el qual el configuren quatre grups de recerca vinculats a universitats (UB, UAB, UOC, UPF) i Hangar. L’objectiu de CAiRE és aconseguir el reconeixement de la pròpia recerca artística com a generadora de coneixement, tot reforçant el desenvolupament de línies de treball conjuntes entre els seus membres, assessorant polítiques públiques i obrint nous canals de difusió dels processos i resultats d’aquest tipus d’investigació.

La convocatòria

Hangar, centre de producció i investigació d’arts visuals, obre convocatòria per becar a una investigadora de nacionalitat espanyola o resident en territori espanyol que estigui en procés de realització d’un projecte de recerca artística. Poden presentar-se a la beca tant projectes realitzats sota el format d’una tesi doctoral, com aquells que es desenvolupin fora del marc acadèmic. La convocatòria considerarà projectes de recerca artística en qualsevol de les seves fases que necessitin del context i/o els serveis d’Hangar per al seu desenvolupament i que a més, incorporin accions mitjançant les quals s’obri i comparteixi el procés i el coneixement generat. El projecte seleccionat es durà a terme mitjançant una residència de vuit mesos consecutius a Hangar entre març i desembre de 2021.

1. Objectius

General:
– Crear un espai de recerca en el qual les metodologies de tradició acadèmica, basades de manera més o menys indirecta en el model científic, conflueixin de manera radical amb les metodologies pròpies del context artístic.

Específics:
– Propiciar l’experimentació en el camp de la recerca artística i l’exploració crítica de les seves metodologies.
– Facilitar els recursos necessaris per a la realització de projectes de recerca artística.
– Contribuir a la caracterització de la noció de coneixement artístic.
Fomentar la documentació, publicació i difusió de la recerca artística.

2. A qui va dirigit i requisits dels projectes

– Investigadores de qualsevol camp (artístic i no artístic), edat, gènere, amb nacionalitat espanyola o residents en territori espanyol que estiguin en procés de realització d’un projecte d’investigació artística.
– La convocatòria considerarà projectes d’investigació artística en qualsevol de les seves fases que necessitin del context i/o els serveis d’Hangar pel seu desenvolupament i que a més, incorporin accions mitjançant les quals s’obri i comparteixi el procés i el coneixement generat.

3. Durada

La durada de la beca és de vuit mesos consecutius entre març i desembre de 2021. Les dates concretes s’establiran de mutu acord entre Hangar i el projecte seleccionat.

4. Condicions

1La sol·licitud ha de ser presentada mitjançant l’enviament d’un únic pdf a l’adreça de correu: antonio(at)hangar.org. Veure apartat 6 d’aquesta convocatòria per conèixer la informació requerida.

2Cada candidata pot presentar-se a la convocatòria amb un sol projecte.

3Tenir la nacionalitat espanyola o residir al territori espanyol.

4Els convocants posaran a disposició de la beneficiària:
– Honoraris: € 9.750 bruts,
– Una borsa de producció de fins a € 4.000 bruts,
– Un desplaçament d’anada i tornada de la persona becada a Barcelona fins a € 250,
– Allotjament i espais de treball a Hangar,
– Suport tècnic per al desenvolupament i producció del projecte.

5. Compromisos del projecte seleccionat amb Hangar 

– Realitzar una presentació del projecte durant el període de residència a Hangar.
– Lliurar una memòria final del projecte i una valoració de la residència durant els dos mesos posteriors a la seva finalització.
– Incloure el logotip de la Fundació Banc Sabadell i d’Hangar a la comunicació del projecte.

6. Procés de selecció

La sol·licitud es farà mitjançant l’enviament d’un únic pdf (Amb títol/objecte correu: Beca_investigación_artística_NOM_COGNOM) a l’adreça de correu: antonio(at)hangar.org

El document ha d’incloure la següent informació:

1- Dades personals:
– Nom i Cognom,
– Adreça completa (si us plau, incloure ciutat i país),
– Número de telèfon,
– Correu electrònic,
– Data de naixement,
– Nacionalitat.

2- Breu biografia on s’especifiqui les línies de treball i investigació principals de la sol·licitant (fins a 500 caràcters incloent espais)

3- Currículum vitae (fins a 1500 caràcters incloent espais)

4- Descripció del projecte, incloent-hi:
– Resum del projecte (fins a 2000 caràcters incloent espais),
– Tags relacionats (fins a 10 tags),
– Objectius (fins a 1000 caràcters incloent espais),
– Resultats esperats (fins a 2000 caràcters incloent espais),
– Metodologia (fins a 2000 caràcters incloent espais),
– Com es documentarà i compartirà el projecte (fins a 1000 caràcters incloent espais),
– Calendari i pla de treball,
– Necessitats tècniques,

5- Especificar el perquè es necessita realitzar el projecte en el context d’Hangar.

6- Per a aquells projectes no provinents de l’àmbit artístic, especificar quina és la involucració de les metodologies pròpies de l’art en la investigació.

7- Una carta de recomanació i valoració del projecte.

8- Un màxim de 5 imatges del projecte (opcional).

* IMPORTANT:
– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin els límits d’extensió.
– El contingut de les sol·licituds es pot presentar en català o castellà.
– El comitè de selecció pot posar-se en contacte amb els artistes preseleccionats per a una entrevista.

7. Comitè de selecció

El comitè de selecció estarà format per:

– Un membre de la Fundació Banc Sabadell,
– Un membre del Patronat de la Fundació AAVC,
– La direcció d’Hangar,
– Un membre de la Comissió de Programes d’Hangar,
– Un membre de l’àrea de recerca i transferència de coneixements d’Hangar (amb veu però sense vot),
– Dos membres de CaiRE – Clúster d’Art i Recerca Experimental.

8. Criteris de valoració

El comitè de selecció valorarà els projectes segons:

– L’encaix de la investigació amb les línies de treball d’Hangar,
– La viabilitat i potencial del desenvolupament del projecte a Hangar,
– La pertinència, rellevància i interès del projecte,
– Recorregut artístic o experiència investigadora.

9. Calendari

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 07 de gener de 2021 a les 23:59 h (GMT +1).

Resultats del procés de selecció: finals de gener de 2021.

Residència: entre març i desembre 2021. A concretar amb Hangar.

Informació i enviament de sol·licituds:

Antonio Gagliano

antonio(at)hangar.org

T.93 308 40 41 ext. 25

10. Responsabilitats

1- D’acord amb la normativa de protecció de dades, s’informa que les dades personals seran tractades per Hangar amb la finalitat de gestionar la participació dels projectes artístics en el marc d’aquesta convocatòria. Tret d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers. Es té el dret a accedir a les dades aportades, rectificar-les i suprimir-les, així com a exercir-hi els altres drets establerts en la normativa vigent de protecció de dades.

2- La presentació de projectes de recerca artística en el marc d’aquesta convocatòria n’implicarà la presumpció de l’autoria, sent responsabilitat de qui hagi presentat el projecte tota reclamació eventual que pugui sorgir.

3- Hangar vetllarà pel correcte funcionament de totes les instàncies de la present beca, però declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys materials que pugui sofrir el projecte seleccionat.

Amb la col·laboració de:

Imatge: María García Ruiz

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies