Convocatòria oberta per a col·lectius en residència 2022-2024

Des d’ara i fins al 15 de juny de 2022, s’obre el termini de presentació de sol·licituds.
Entrada: setembre 2022
Durada: fins l’agost 2024
Resultat de la selecció: finals de juny del 2022.
Cost: 85 €/mes + IVA (Col·lectius de fins a 5 persones)
150 €/mes + IVA (Col·lectius de més de 5 persones)
Fiança: 1 mensualitat que serà retornada al final de l’estada.

Objectius de la residència i perfils de lxs sol·licitants
Els col·lectius residents en Hangar es pensen com a projectes capaços de generar una interrelació conceptual i pràctica amb el centre i les seves comunitats. Entenem que un col·lectiu no és una suma d’artistes individuals, sinó que implica la convergència d’una col·lectivitat entorn d’un projecte de recerca i/o pràctica conjunta que és més gran que la suma de lxs sevxs integrants. Ens interessen projectes la naturalesa dels quals sol·licita la dimensió col·lectiva. L’àmbit de treball del col·lectiu haurà d’estar orientat a la recerca teòrica o pràctica, amb un marcat interès per l’experimentació i desenvolupament d’eines obertes i d’accés lliure o d’infraestructures d’acompanyament a la creació que facilitin els processos creatius i la transferència de coneixements.

Col·lectius que han estat residents a Hangar

Què aporta Hangar?
– Accés a l’espai de treball les 24 hores tots els dies de la setmana.
– Espai de treball, dins d’una zona compartida, en la planta baixa de la Nau 1 d’Hangar i accés a espais comuns oberts a l’ús dels diferents col·lectius.
– Els col·lectius residents poden fer ús dels recursos comuns següents: laboratori d’imatge digital i autoedició de vídeo, plató petit, Ricson, sala polivalent, per a la realització de les activitats pròpies del col·lectiu i previ consens amb el centre.
– Participació de manera gratuïta en altres activitats o workshops, sempre que hi hagi disponibilitat i prèvia reserva.
– Accés gratuït a totes les activitats d’Hangar, que tenen lloc en el centre, sempre que hi hagi disponibilitat i no estigui compromès l’aforament.
– Suport en la difusió dels projectes i les seves activitats, quan tinguin lloc en el centre o amb estreta vinculació al centre, a través d’un espai en la nostra web i a la comunicació periòdica via newsletter, Instagram, Twitter i Facebook.
– Una comunitat oberta i transversal, formada per artistes, desarrolladorxs i otrxs agents.

Què aporten a Hangar els col·lectius residents?
– Activitats, coneixements teòrics mitjançant la creació, cura i ramificació de comunitats d’aprenentatge i continguts a l’entorn de la seva especialització.
– Metodologies transdisciplinars de treball que incorporen altres àmbits no directament relacionats amb el context de les arts visuals.
– Recerca, creació i pràctiques crítiques a l’entorn de les eines de producció.

Compromisos dels col·lectius residents
– Assessorar gratuïtament des de la seva pràctica al propi centre i a lxs altrxs residents.
– Participar dels Dijous Oberts per a facilitar els seus continguts i tecnologies a totes les persones que s’acostin al centre.
– Generar i cuidar comunitats d’aprenentatge al voltant del seu àmbit de treball.
– Aportar nous serveis que puguin estar a la disposició de les habitants i residents d’Hangar o incrementar les capacitats de l’entorn d’Hangar i de la comunitat artística en general
– Cooperar en la disseminació de les activitats i l’enriquiment de les línies programàtiques d’Hangar
– Responsabilitat en l’ús dels recursos del centre per a les seves activitats.
– Contribuir a les despeses derivades de la seva presència (costos mensuals)
– Incloure la col·laboració d’Hangar en tots elements de comunicació del projecte.

Sol·licitud
La sol·licitud ha de realitzar-se telemàticament, enviant un únic document en format PDF a miguel(at)hangar.org amb l’assumpte “Convocatoria abierta para colectivos en residencia 2022”. Data límit per a la recepció de sol·licituds: 15 de juny de 2022.

Procés de selecció
El procés de selecció es realitza cada dos anys mitjançant una convocatòria oberta a qualsevol col·lectiu, sense restriccions d’edat, procedència o forma jurídica. En una primera fase, es realitza una preselecció entre totes les sol·licituds rebudes i la selecció final es decideix mitjançant una entrevista personal amb els col·lectius preseleccionats.

El procés de selecció està a càrrec del Jurat estable d’Hangar juntament amb la direcció del centre i unx professional externx invitadx.

Criteris bàsics de valoració
– Interès de la proposta i solidesa de la trajectòria, activitat i perfil del col·lectiu.
– Vinculació amb les pràctiques i les línies de recerca d’Hangar així com amb les seves comunitats, usuàries i públics, i la manera en què s’imagina la relació amb ellxs
– Generació de discursos crítics al voltant de les eines i les tecnologies.
– Vinculació a altres espais, entitats o projectes locals i internacionals.
– Es tindrà en compte la complementarietat amb la resta de propostes seleccionades, així com amb les artistes residents en Hangar durant el mateix període, atenent col·lectius que puguin estar infrarepresentats.
– Es valorarà que l’activitat del col·lectiu inclogui el desenvolupament d’eines (conceptuals, materials, tecnològiques, etc).
– El moment en el qual el col·lectiu entraria a formar part d’Hangar i la manera en què el centre pot contribuir a consolidar-lo a desenvolupar noves dimensions de la seva activitat

Documentació que cal presentar
La sol·licitud ha de presentar-se en un sol PDF incloent les dades requerides a continuació:

INFORMACIÓ GENERAL
1- Presentació i objectius de l’associació/entitat sol·licitant –especificant l’entitat jurídica. (fins a 2500 caràcters amb espais)
2- Nombre d’integrants i perfil de cadascun d’ells.
3- Línies generals d’activitat (fins a 2500 caràcters amb espais)
4- Temps de funcionament
5- Xarxa/xarxes de les quals forma part
6- Tipus de llicències aplicables
7- Pressupost anual i tipus de finançament

RELACIÓ AMB HANGAR
8- Objectius del projecte en Hangar en relació a les línies de treball pròpies (fins a 2500 caràcters amb espais)
9- Possible relació del projecte amb altres residents -artistes + projectes- (fins a 2500 caràcters amb espais)
10- Aportacions -en termes de valor afegit i de serveis de suport- del projecte presentat per a les comunitats d’Hangar (fins a 2500 caràcters amb espais)
11- Aportació d’Hangar al projecte -en termes de valor afegit- (fins a 2500 caràcters amb espais)

PRACTICALITATS
12- Temporalitat per la qual es necessita l’espai (indicant si és una durada orientada a consolidar un projecte, ampliar-lo o diversificar-lo, en cas que sigui un projecte encara no consolidat)
13- Usos de l’espai (fins a 500 caràcters amb espais)
14- Maquinària/eines que s’usen a l’entorn de treball (fins a 500 caràcters amb espais)
15- Quantitat de persones a utilitzar de manera continuada l’espai (fins a 500 caràcters amb espais)
16- Freqüència d’ús (fins a 500 caràcters amb espais)
17- Altres necessitats (fins a 500 caràcters amb espais)
18- Descripció del retorn (fins a 500 caràcters amb espais)

IMPORTANT:
No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin els límits d’extensió.
No s’acceptaran sol·licituds fora de termini.
Donat el volum habitual de sol·licituds no ens és possible donar feedback individualitzat, però publicarem una valoració del jurat que pugui servir de feedback general.

Per a més informació
Miguel Angel de Heras
miguel(at)hangar.org

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies