Setena Beca de Recerca Artística Fundació Banc Sabadell – Hangar

Hangar, centre de producció i investigació d’arts visuals, i Fundació Banc Sabadell obren la convocatòria d’una beca per al desenvolupament a Hangar d’un projecte d’investigació artística. La beca està destinada a artistes i investigadores de qualsevol camp, no necessàriament artístic, de nacionalitat espanyola o residents al territori espanyol. Poden optar a la beca tant artistes com investigadores.

Presentació

Entre els objectius de la Fundació Banc Sabadell  hi ha promoure activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits científic i cultural dirigides a tota la societat. La Fundació Banc Sabadell, a més, té un teixit consolidat entre diverses entitats investigadores, com universitats i fundacions per a la investigació, que representen no tan sols el compromís de l’entitat amb la recerca innovadora, sinó també un gran potencial de col·laboradors.

Entre els objectius prioritaris d’Hangar hi ha el suport a la investigació artística, entesa sota el postulat de la validesa de la pràctica artística com a generadora de coneixement. Hangar ofereix un context propici per a la investigació artística, sent un espai per a l’experimentació, un lloc obert a l’encreuament de disciplines i l’impulsor de la plataforma per a la posada en valor de la investigació i l’experimentació artística CAiRE-Clúster d’Art i Recerca Experimental, que està configurat per quatre grups de recerca vinculats a universitats (UB, UAB, UOC, UPF) i Hangar.


La convocatòria

Hangar, centre de producció i investigació d’arts visuals, i Fundació Banc Sabadell obren convocatòria per becar una investigadora de nacionalitat espanyola o resident en territori espanyol que estigui en procés de realització d’un projecte d’investigació artística. Poden presentar-se a la beca tant projectes realitzats sota el format d’una tesi doctoral com aquells que es desenvolupin fora del marc acadèmic. La convocatòria considerarà projectes d’investigació artística en qualsevol de les seves fases que necessitin el context i/o els serveis d’Hangar per al seu desenvolupament i que, a més, incorporin accions mitjançant les quals s’obri i comparteixi el procés i el coneixement generat. El projecte seleccionat es durà a terme a Hangar durant una residència de vuit mesos consecutius, entre el febrer i el desembre de 2022.

1. Objectius

General:
– Crear un espai d’investigació en el qual les metodologies de tradició acadèmica, basades de manera més o menys indirecta en el model científic, conflueixin de forma radical amb les metodologies pròpies del context artístic.

Específics:
– Propiciar l’experimentació en el camp de la investigació artística i l’exploració crítica de les seves metodologies.
– Facilitar els recursos necessaris per a la realització de projectes d’investigació artística.
– Contribuir a la caracterització de la noció de coneixement artístic.
– Fomentar la documentació, la publicació i la difusió de la investigació artística.

2. A qui va dirigit i requisits dels projectes

– Investigadores de qualsevol camp (artístic i no artístic), edat, gènere, amb nacionalitat espanyola o residents en territori espanyol que estiguin en procés de realització d’un projecte d’investigació artística.
– La convocatòria considerarà projectes d’investigació artística en qualsevol de les seves fases que necessitin el context i/o els serveis d’Hangar per al seu desenvolupament i que, a més, incorporin accions mitjançant les quals s’obri i comparteixi el procés i el coneixement generat.

3. Durada

La durada de la beca és de vuit mesos consecutius entre el febrer i el desembre de 2022. Les dates concretes s’establiran de mutu acord entre Hangar i el projecte seleccionat.

4. Condicions

1– La sol·licitud ha de ser presentada mitjançant l’enviament d’un únic PDF a l’adreça de correu <antonio(at)hangar.org>.
2– Cada candidata pot presentar-se a la convocatòria amb un sol projecte.
3– Poden presentar-se projectes col·lectius sempre que un dels seus membres sigui designat com a representant.
4– Tenir la nacionalitat espanyola o residir al territori espanyol.
5– Els convocants posaran a disposició de la beneficiària:
– Honoraris: 9.750 € bruts.
– Una bossa de producció de fins a 2.500 € bruts.
– Un desplaçament d’anada i tornada de la persona becada a Barcelona fins a 250 €.
– Allotjament i espais de treball a Hangar.
– Suport tècnic per al desenvolupament i la producció del projecte.


5. Compromisos del projecte seleccionat amb Hangar i la Fundació Banc Sabadell

– Incorporar accions durant el procés que propiciïn la transferència del coneixement generat.
– Fer una presentació del projecte durant el període de residència a Hangar.
– Lliurar una memòria final del projecte i una valoració de la residència durant els dos mesos posteriors a la seva finalització.
– Incloure el logotip de la Fundació Banc Sabadell i d’Hangar a la comunicació del projecte.

6. Procés de selecció

La sol·licitud es farà mitjançant l’enviament d’un únic PDF (amb títol/objecte correu: Beca_investigación_artística_NOM_COGNOM) a l’adreça de correu <antonio(at)hangar.org>.

El document ha d’incloure la següent informació:
1. Dades personals:
– Nom i cognom.
– Adreça completa (si us plau, incloure-hi ciutat i país).
– Número de telèfon.
– Correu electrònic.
– Data de naixement.
– Nacionalitat.
2. Breu biografia on s’especifiquin les línies de treball i investigació principals de la sol·licitant (fins a 500 caràcters incloent-hi espais).
3. Currículum (fins a 1.500 caràcters incloent-hi espais).
4. Descripció del projecte, incloent-hi:
– Resum del projecte (fins a 2.000 caràcters incloent-hi espais).
– Objectius (fins a 1.000 caràcters incloent-hi espais).
– Resultats esperats (fins a 1.500 caràcters incloent-hi espais).
– Metodologia (fins a 1.500 caràcters incloent-hi espais).
– Com es documentarà i compartirà el projecte (fins a 1.000 caràcters incloent-hi espais).
– Calendari i pla de treball.
– Necessitats tècniques.
5. Especificar  per què es necessita desenvolupar el projecte en el context d’Hangar (fins a 1.000 caràcters incloent-hi espais).
6. Per a aquells projectes no provinents de l’àmbit artístic, especificar quina és la  implicació de les metodologies pròpies de l’art en la investigació (fins a 1.000 caràcters incloent-hi espais).
7. Una carta de recomanació i valoració del projecte.
8. Un màxim de 5 imatges del projecte.

* IMPORTANT:
– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin els límits d’extensió.
– El contingut de les sol·licituds es pot presentar en català o castellà.
– El comitè de selecció pot posar-se en contacte amb els artistes preseleccionats per a una entrevista.


7. Comitè de selecció

El comitè de selecció estarà format per:
– Un membre de la Fundació Banc Sabadell.
– La direcció d’Hangar.
– Un membre de la Comissió de Programes d’Hangar.
– Un membre de l’àrea  de recerca i transferència de coneixements d’Hangar.
– Un membre de CAiRE-Clúster d’Art i Recerca Experimental.

8. Criteris de valoració

El comitè de selecció valorarà els projectes segons:
– L’encaix de la investigació amb les línies de treball de la Fundació Banc Sabadell i d’Hangar.
– La viabilitat i el potencial del desenvolupament del projecte a Hangar.
– La pertinència, rellevància i interès del projecte.
– Recorregut artístic o experiència investigadora.

9. Calendari

Termini de presentació de sol·licituds: ampliat fins al 15 de novembre de 2021 a les 23:59 h (GMT+1).
Resultats del procés de selecció: Desembre de 2021.
Residència: entre el febrer i el desembre 2022. A concretar amb Hangar.
Informació i enviament de sol·licituds:
Antonio Gagliano
antonio(at)hangar.org
Tel.: 93 308 40 41, ext. 25

10. Responsabilitats

1- D’acord amb la normativa de protecció de dades, s’informa que les dades personals seran tractades per Hangar i Fundació Banc Sabadell amb la finalitat de gestionar la participació dels projectes artístics en el marc d’aquesta convocatòria. Tret d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers. Es té el dret a accedir a les dades aportades, rectificar-les i suprimir-les, així com a exercir-hi els altres drets establerts en la normativa vigent de protecció de dades.
2- La presentació de projectes de recerca artística en el marc d’aquesta convocatòria n’implicarà la presumpció de l’autoria, sent responsabilitat de qui hagi presentat el projecte tota reclamació eventual que pugui sorgir.
3- Hangar i Fundació Banc Sabadell vetllaran pel correcte funcionament de totes les instàncies de la present beca, però declinen qualsevol responsabilitat pels eventuals danys materials que pugui sofrir el projecte seleccionat.


Amb la col·laboració de:

Imatge: Citlali Hernández i Núria Nia

Categories: Convocatòries, News |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies